Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij meende te mogen besluiten, dat bij de acute infectieziekten ziektekiemen in de urine in den regel afwezig zijn, maken de proeven van Engel bovendien eenigszins verdacht, en het wordt twijfelachtig of hetgeen hij gezien heeft, wel werkelijk altijd parasieten geweest zijn. Maar al nemen wij dit aan, dan nog kunnen de positieve resultaten slechts bewijzen, dat de microben, wanneer zij in het bloed aanwezig zijn, langs de natuurlijke wegen uit het zieke organisme worden uitgescheiden, maar geenszins, dat de parasieten als zoodanig het nierweefsel direct hebben gelaedeerd. Bovendien is in al deze gevallen de werking van toxische stoffen, door de pathogene microben geproduceerd, natuurlijk niet buitengesloten.

Naar het mij toeschijnt, volgt uit deze slechts kort vermelde onderzoekingen in de eerste plaats, dat het met zekerheid aantoonen van microörganismen zoowel in het zieke nierweefsel als in de urine, ondanks onze in den laatsten tijd zoo verbeterde methoden van microscopisch onderzoek bij de acute infectieziekten, nog veelal zéér moeilijk, zoo niet onmogelijk is. Om die reden zijn alle gepubliceerde positieve resultaten niet onvoorwaardelijk te vertrouwen. Verder moet men niet uit het oog verliezen, dat, indien geen microben zijn gevonden, dit nog niet bewijst, dat zij er ook werkelijk niet zijn, of in het geheel niet zijn geweest, terwijl het positieve vinden van microben zonder meer geenszins bewijst, dat zij werkelijk schade hebben aangericht. Alleen reeds deze feiten noodzaken ons tot een zeer voorzichtige beoordeeling der resultaten van het bacteriologisch onderzoek van de nieren en de urine bij de infectieuse nephritis.

Ten slotte moet ik nog de proeven van Wyssokowitsch1) en von Leube2) vermelden over de uitscheiding van bac-

gischen Urinuntersuchung bei inneren Krankheiten. Berl. klin. Wochenschr. -1888. Nr. 7—9.

') W. Wyssokowitsch, Ueber die Schicksale der ins Blut injicirten Mikroörganismen im Körpei' der Warmblüter. Zeitschr. f. Hygiene, I, 1. J) W. Leube, Beitrage zur Frage vom Volkommen der Bacteriën im

Sluiten