Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor schadelijke invloeden en dientengevolge meer voor acute ontsteking gepraedisponeerd. De acute nephritis behoort, evenals de appendicitis, eigenlijk onder de kinderziekten te worden gerangschikt.

13°. Geslacht. Daarentegen vertoont het geslacht geen sterk opvallende verschillen in de frequentie der nephritis, daar de aanleidende oorzaken bij de mannen (beroep, leefwijze, urethrastricturen), in aantal ongeveer overeenkomen met de niet minder frequente vormen van nierlijden, die ten gevolge van zwangerschap, puerperium of ziekten van het vrouwelijk genitaalapparaat ontstaan. Toch zouden de mannen het leeuwenaandeel hebben, zooals ook door Bozzolo wordt beweerd; onder een reeks van 558 van mijne patiënten be\onden zich, de kinderen niet meegerekend, 324 mannen en 234 vrouwen.

Volledigheidshalve en „curiositatis causa" vermeld ik nog, dat K1 i p p e 1x) op grond van twee gevallen, waarbij hij ontstekingachtige en degeneratieve processen met intensieve hyperaemie van alle zenuwen en gangliëncellen van den plexus renalis waarnam. de oorzaak van alle nephritiden in een laesie van den plexus renalis gezocht en hieruit ook verschillende symptomen der nephritis verklaard heeft. Maar voor deze geheel nieuwe en origineele opvatting zijn nog verdere bewijzen noodig en voor het geval, dat de bovengenoemde veranderingen van den zenuwplexus inderdaad dikwijls gevonden zouden worden, blijft het nog de vraag of men haar als primair dan wel als van het zieke nierweefsel voortgeleid heeft te beschouwen.

De gevolgen van de inwerking der verschillende ontstekingwekkende agentia op het nierweefsel zijn, zooals vanzelf spreekt, zeer verschillend en afhankelijk 1° van hun hoeveelheid, 2° van den aard der giftigheid, 3° van den duur hunner inwerking, en ten slotte 4° van de individueel zoo verschillende prikkelbaarheid van het nierparenchym. Ook het samen-

') Klippel, Róle et lésions du plexus rénal dans les néphrites. Gaz. hebdom. de méd. et de chir. 1897. Zentralbl. f. innere Med.1898. pg. 423.

Sluiten