Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste concludeerden, kunnen toch bezwaarlijk als steun voor de mechanische theorie gelden, omdat het aan bedenking onderhevig is de uilkomsten dezer proeven bij doode nieren over te dragen op de verhoudingen bij den levenden mensch. Trouwens, daarover kan, dunkt mij, wel geen verschil van meening zijn, dat bij eene noemenswaardige vernauwing van een groot deel der fijnere niervaten de weerstand voor de circulatie van het bloed stijgt, doch daarom behoeft nog geen algemeene drukverhooging in het vaatstelsel te volgen.

In den allerlaatsten tijd heeft Senator *) het probleem van het ontstaan der bloeddrukverhooging en der harthypertrophie nog eens kritisch besproken en toegelicht. Het was de laatste arbeid, de zwanenzang van dezen ervaren en gedegen klinicus. Hij heeft langs experimenteelen weg bij katten door het inspuiten van paraffinum liquidum en ungt. paraffini in de kleinere nierarteriën onder diepe narcose, waarbij sensibele reflexen waren uitgesloten, de zuiver mechanische werking van den verhoogden weerstand in het circulatiegebied der nier nagebootst en bestudeerd. Op deze wijze gelukte het Senator allengs de vaten van beide nieren te emboliseeren, doch eene verhooging van den bloeddruk in de carotis vermocht hij niet te voorschijn te roepen en achtte hiermede afdoende bewezen, dat door eene belemmering van den bloedsomloop in het nierparenchym bij onbelemmerden toevoer van bloed naar de nierarteriën de druk in het aortastelsel niet stijgt. Ik laat in het midden of deze uiterst delicate proeven een dergelijke absolute uitspraak rechtvaardigen. In ieder geval acht Senator de mechanische theorie van het ontstaan der bloeddrukverhooging en der harthypertrophie voor afdoende en voor altijd weerlegd.

De theorie der primaire vaatveranderingen als oorzaken der harthypertrophie (hvpertrophie der muscularis, arterio-capillary

') H. Senator. Ueber die Beziehungen des Nierenkreislaufs zum arteriellen Blutdruck und über die Ursachen der Herzhypertrophie bei Nierenkranken. Zeitschrift für klin. Med. Bd. 27. Heft 3—4.

Sluiten