Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloeden in overweging moest worden genomen bij een juiste beoordeeling van dit ingewikkelde vraagstuk.

De veronderstelling dunkt mij niet te gewaagd, dat er nog vrij wat water door den Rijn zal moeten vloeien, alvorens dit veel besproken wetenschappelijk probleem tot volledige oplossing is gebracht.

Doch is het niet ietwat vreemd, dat die verhoogde tonus der kleinere arteriën zoo lang blijft bestaan? Niettemin schijnt mij dit bezwaar niet overwegend. Kennen wij dan niet eene hypertonie van willekeurige spieren en geen contracturen, die tientallen van jaren duren en een vaatkramp, die zoolang duurt, dat zij zelfs tot zg. spontaan gangraen leidt? Bovendien is de verhoogde tonus der kleine arteriën bij de lijders aan schrompelnier niet steeds aanwezig. Hij, die den pols dezer lijders nauwgezet controleert en daarbij aan den bloeddruk zijne bijzondere aandacht schenkt, zal het met mij eens zijn, dat aanmerkelijke verschillen in vaatspanning bij één en denzelfden patiënt voorkomen. Wij kennen zelfs uit de klinische ervaring verschillende factoren, die den bloeddruk verlagen als ruime defaecatie, sterke zweetafscheiding, matige voeding en andere, die hem doen stijgen, zooals de naderende uraemische intoxicatie. De ervaren klinicus voelt immers aan de toenemende spanning van den pols de uraemie als het ware aankomen, en neemt zijn maatregelen, voordat de storm losbreekt.

De verhoogde bloeddruk kan, vooral als hij aan groote schommelingen onderhevig is, als dynamische factor de voeding der vaatwanden op den duur storen en de chemische producten kunnen langs scheikundigen weg de vaatwanden schaden en zoo zou het ontstaan eener praemature vaatsclerose wel begrijpelijk worden.

Deze bloeddrukverhooging en harthypertrophie hebben zonder twijfel hier eene hooge compensatorische beteekenis. Reeds haar bijna constante aanwezigheid bij de lijders aan schrompelnieren pleit voor hare doelmatigheid. Zij waken voor voldoenden toevoer van bloed door de zieke nieren en zijn dus het

Sluiten