Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

miteiten, doch ook elders voor den dag komt, wijl deze slechts in een indirect verband staat met het nierlijden. Doch wel mag ik hier de neusbloeding noemen, die soms zelfs het leven der lijders aan chronische nephritis in gevaar brengt. Deze renale epistaxis, reeds aan Bright bekend en ook wel eens naar hem genoemd, kan zelfs het eerste verschijnsel zijn, dat het ongeneeslijk en reeds ver voortgeschreden nierlijden aankondigt. Er bestaat dus naast een initiale haemoptoë en een initiale haematemesis, bij lijders aan chronische, meest induratieve, nephritis ook een initiale epistaxis. Intusschen blijkt bij nauwkeuriger onderzoek, dat wel steeds andere, doch niet als zoodanig herkende, ziekteverschijnselen van renalen oorsprong vooraf zijn gegaan. Anatomisch heeft men de ziekelijke veranderingen der vaatwanden van het neusslijmvlies kunnen aantoonen.

Na deze epistaxis noem ik de hersenbloedingen. Geen wonder, dat menig nierlijder onder verschijnselen eener apoplexia cerebri bezwijkt, want de coïncidentie van verhoogden bloeddruk met broze hersenvaten schept immers de gunstigste voorwaarden voor het ontstaan van vaatverscheuringen. Verreweg de meeste hersenbloedingen bij betrekkelijk jeugdige personen ontstaan op den bodem van dikwijls latent verloopende schrompelnieren; dit ervaringsfeit mag de medicus practicus wel ter dege bedenken, en daarom bij iederen jeugdigen apoplecticus het eerst denken aan het bestaan van schrompelnieren.

Als „Dritte im Bunde" noem ik nog de kleine extravasaten in het netvlies. Niet zelden zijn het de netvliesbloedingen, die het eerst de aandacht op de zieke nier vestigen. Gelukkig geldt dat niet voor de zoo dikwijls voorkomende spontane subconjunctivale bloeduitstortingen. Ten slotte herinner ik nog even aan de zeer sterke bloedingen uit het nierbekken, die bij lijders aan chronische nephritis verontrustende afmetingen kunnen aannemen. In den regel zijn dan reeds tevens verschijnselen van uraemische intoxicatie aanwezig.

Afwijkingen der zintuigsorganen zijn alles behalve zelden voorkomende stoornissen bij onze nierlijders. Voorwaar geen

Sluiten