Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan een bronchitis. Daar in het sputum en in de urine staphylococcen en streptococcen konden worden aangetoond, meent Seitz, dat deze bacteriën uit de luchtwegen in de circulatie zijn gekomen en zoo de nieren hebben geschaad. Intusschen bevat wel elk sputum deze micro-organismen, en het is zeer moeilijk urine zonder bacteriën te krijgen. Deze op het eerste gezicht zoo pakkende genese schijnt mij daarom nauwelijks aannemelijk.

Over het voorkomen en de beteekenis van de zoogen. primaire, acute, infectieuse nierziekten (niermycose, bacillaire nephritis, mycotische nepbritis — Bamberger, Litten, Aufrecht, Letzericli, Mannaberg, Lustgarten) hebben wij reeds vroeger gesproken. Het klinische ziektebeeld der nephritis wordt ook in deze gevallen dikwijls overschaduwd door het ernstige grondlijden, dat, naar het mij toeschijnt, wel altijd aanwezig is (zware maagdarmsymptomen, pijnen in de ledematen miltzwelling, enz.). Een essentieel verschil met de reeds genoemde infectieuse vormen van nephritis schijnt niet te bestaan. Het zou nog mogelijk kunnen zijn, dat een vermeerdering der microben in het nierweefsel tot een exacerbatie van het proces zou aanleiding geven, ofschoon Mannaberg1) op grond van zijn proeven met beslistheid beweert, dat de eenvoudige passage der bacteriën door de nier, zonder vermeerdering daar ter plaatse, reeds voldoende kan zijn, om een acute nephritis op te wekken. Het wil mij voorkomen, dat deze meening niet onomstootelijk vaststaat.

— Verder komt de acute nephritis voor bij:

II. huidaandoeningen (eczeem, pemphigus, etterende huidzweren, verbranding, enz.) Deze aetiologie heeft ook een experimenteelen steun. Volgens onze moderne inzichten wordt ook deze nephritis veroorzaakt door resorptie van toxische stoffen uit de zieke huid, en hare uitscheiding door de nieren; zij is daardoor genetisch nauw verwant aan de infectieuse vormen der nephritis, en wanneer de huidaandoening de uiting is van

') J. Mannaberg, 1. c. pg. 252.

Sluiten