Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herkenning van dit lijden. Hersenbloedingen op betrekkelijk jeugdigen leeftijd moeten altijd het vermoeden op nierschrompeling opwekken, evenals het Cheyne-Stokes' ademhalingstype, wanneer locale invloeden uitgesloten kunnen worden. Hetzelfde geldt van „bruit de galop" aan de hartpunt, van den dorst, als diabetes uitgesloten kan worden en van de polyurie, vooral des nachts, als geen andere oorzaak kan worden opgespoord.

De genuine schrompelnier kan men dikwijls van de gladde onderscheiden door het ontbreken van voorafgeganen hydrops en door de excessieve veranderingen aan het circulatie-apparaat en van de urine. Toch is een differentieeldiagnose niet altijd mogelijk, wat met het oog op de geneeskundige praktijk niet van veel belang is.

Bijzonder moeilijk kan het soms zijn, de schrompelnieren te onderscheiden van de eenvoudige albuminurie. Bij jonge personen is deze dikwijls onschuldig' en verdwijnt na korteren of langeren tijd zonder eenig spoor achter te laten. Op lateren leeftijd is zij echter dikwijls niet zoo onschuldig. Er zijn dan ook een aantal geneeskundigen, die bij de zoo moeilijke vraag der levensverzekering voor de albuminurici, aan den leeftijd een bijna beslissende beteekenis hechten. Opnemen onder de 25, afwijzen boven de 40 jaar en opname met verhoogde premie tusschen 25 en 40 jaar — des te hooger naarmate de persoon dichter bij de 40 jaar is —, dat is bijv. het standpunt van den ervaren Engelschen geneesheer Samuel West1). Ofschoon deze opvatting wat te schematisch mag klinken, moet ik aan den anderen kant bekennen, dat het mij volstrekt ongerechtvaardigd voorkomt, de albuminurici bij een officieel geneeskundig onderzoek eenvoudig af te wijzen. Ik beschouw wel is waar een langdurige albuminurie steeds als pathologisch en ook dikwijls als de uitdrukking van een beginnende nierschrompeling, doch aan den anderen kant kunnen jeugdige personen, waarbij alleen wat eiwit en soms een enkel vormelement in de

') Samuel West, Brit. med. Journal, Febr. March 1899.

Sluiten