Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cecidere". Laache *), de bekende klinicus uit Noorwegen, is op grond van eclatante resultaten in een drietal gevallen, met warmte voor de aderlating in de bres gesprongen, en hij raadt zelfs een zeer rijkelijke venesectie, tot 1 liter toe, aan! Mij zou dat te veel zijn! Door enkele klinici wordt een daarop volgende intraveneuse of subcutane infusie van physiologische zoutsolutie aangeprezen om de desintoxicatie van het bloed en de weefsels in de hand te werken. Het schijnt mij nog twijfelachtig of men hiervan veel verwachten moet. De uraemische eclampsie kan verder door een voorzichtig geleide cliloroformnarcose, door een morphine-injectie of door clysmata met chloralhydraat worden bestreden. Saundby beveelt benzoas natricus aan tegen de uraemische aanvallen.

Over de door B o z z o 1 o 2) bij uraemie aangeprezen bloedonttrekkingen met' opvolgende transfusie van gedefibrineerd menschenbloed, of over injecties van verdunde zoutoplossingen ontbreekt mij eigen ervaring, maar ik kan daarvoor ook niet enthousiast zijn. Zoo mogelijk, late men de vroeger vermelde therapeutische ingrepen natuurlijk niet achterwege.

De bloedingen en de ontstekingachtige complicaties eischen de gewone behandeling; alleen moet men bij de laatste niet te veel doen, en rekening houden met het grondlijden. De gastrische en intestinale stoornissen kan men trachten door kleine hoeveelheden lauwwarm, natuurlijk Karlsbader water, door amara, bismuth, zoutzuur of alkaliën te verzachten. Meir denke er echter aan, dat de diarrhee de eliminatie der teruggehouden stoffen in de hand kan werken, zoodat zij niet „per se", en steeds met voorzichtigheid moet bestreden worden; en dat des te meer, omdat het'niet onwaarschijnlijk is, dat de toxische producten voor een deel in den tractus intestinalis zelf worden gevormd. De gistingbeperkende middelen (salicyl. bismuth., naphthol, enz.), die de vorming van

i) Laache, Ueber die Anwendung des A.derlasses bei Uraemie. Deutsck.

med. Woch. 1899. N°. 9.

ï) Bozzolo, Internat. Zentr.blatt (Zuelzer) Bd. I.

Sluiten