Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duur niet in verband kunnen staan met het gemakkelijk afvloeien van de ontstekingsproducten en van de tuberculeuse materie, tengevolge waarvan hunne resorptie betrekkelijk gering is?

De diagnose is gemakkelijk in de latere perioden der ziekte, doch kan uiterst moeilijk zijn in het zg. beginstadium. Van veel waarde is het voelen eener groote, vaak pijnlijke nier; deze betasting leidt soms, vooral wanneer het ziekteproces reeds tamelijk ver is voortgeschreden, tot een verheffing der temperatuur en tot een spoortje bloed in de urine of eene tijdelijke vermeerdering der pj'urie.

De allereerste periode der ziekte, in anatomischen zin gesproken, verloopt wel steeds onopgemerkt, evenals bij het carcinoma.

liet zekerste middel is het aantoonen van tuberkelbacillen in de urine, die met den ureterkatheter is opgevangen, indien men het blaasslijmvlies met den cystoscoop als volkomen normaal heeft leeren kennen. Verdacht zijn reeds bepaalde veranderingen van het slijmvlies rondom de inmondingsplaatsen der ureteren.

Het aantoonen van tuberkelbacillen in de urine is niet gemakkelijk. Als er zeer veel bacillen zijn en deze van die typische kleine kaaspropjes bevat, en men over eene centrifuge en goede kleurstoffen beschikt, dan is het onderzoek wel is waar niet moeilijk, doch de eerst genoemde gunstige verhoudingen vindt men in den regel slechts in de vergevorderde stadiën der ziekte. Het onderzoek eischt verschillende voorzorgen, wil men verwisseling met andere zuurvaste bacillen (bijv. smegmabacillen) voorkomen. De tuberkelbacillen liggen gaarne in groepjes bij elkaar; zij zijn lang en slank gebouwd, licht gekromd en dikwijls gekorreld.

In mijn kliniek geschiedt dit tijdroovend onderzoek als volgt: De urine wordt flink gecentrifugeerd. Plet sediment wordt daarna geschud met water om sommige stoffen, als zouten e. d. te verwijderen en opnieuw gecentrifugeerd; men kan daarna deze bewerking nog eens herhalen en wat opgelost kippeneiwit toevoegen, om de fixatie gemakkelijker te maken.

Sluiten