Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezeteld. Zou deze localisatie soms ook met de appendix kunnen samenhangen?

De aard van het ontstekingsproces is etterig, zooals in den regel het geval is, of haemorrhagisch, of putried, of slechts sero-cellulair. In het laatste geval en wellicht ook bij zeer kleine abscessen, die dan door een dikken wal van geïnfiltreerd weefsel zijn omgeven, kan zg. resolutie of spontane resorptie der ontstekingsproducten volgen, zonder dat iets van ettervorming is gebleken; tweemaal heb ik zelf een dergelijken afloop van het ziekteproces waargenomen. Zeer dikwijls is de ettei stinkend, zonder dat daarom een communicatie met het darmkanaal behoeft te bestaan. Immers, de gassen uit het darmkanaal kunnen gemakkelijk diffundeeren, vooral door den met geheel normalen darmwand, in de naar achter gelegen abscesholte. Sereuse pleuritis is een niet ongewone complicatie; de toxinen uit de abscesholte zijn dan door de lymphspleten van het diaphragma in de pleuraholte gekomen, waarschijnlijk zonder toetreding van micro-organismen.

Aan zich zelf overgelaten, is perforatie van het pararenale absces naar buiten in de lendenstreek of elders, of doorbraak m de pleura- of buikholte, in het nierbekken, in den darm of de vagina regel, indien de zieke althans te voren niet aan uitputting bezwijkt. Men staat intusschen verbaasd, hoe lang deze etteringsprocessen overigens door den zieke kunnen worden verdragen.

Het klinische beeld der paranephritis is door een drietal symptomen gekenmerkt, die te zamen eene bijna patliognostische trilogie kunnen worden genoemd. Ten eerste de plaatselijke pijnen m de lendenstreek en nierstreek, soms ook meer naar voren gelocaliseerd, die bij beweging en bij bimanueelen druk verergeren. Ten tweede de zwelling der lendenstreek, die zoowel op het gezicht als ook bij betasting duidelijk uitpuilt. Het oedeem hier ter plaatse is de onbedriegelijke signatuur der ettervorming, evenals het „oedema laterale thoracis" bijna altijd het etterige karakter der pleuritis aanwijst. Soms is diepe fluctuatie met zekerheid vast te stellen. Ten

Sluiten