Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of afknikkingen van den ureter van een slingernier worden als de andere nier ontbreekt, atrophisch of ziek is; dan staat de uraemie voor de deur, indien de repositie niet spoedig tot stand komt.

De diagnose der losse nier steunt natuurlijk op het voelen van het bewegelijke orgaan, een onderzoek, dat het best bimanueel geschiedt en in platte rugligging of in linkerzijïïgging als het op de rechter nier aankomt. Het verplaatste, bewegelijke orgaan geeft bij betasting een zoo eigenaardigen indruk, dat de ervaren onderzoeker den gladden bewegelijken tumor onmiddellijk als de verplaatste nier4herkent. De typische boonvorm met zijn hilus en kloppende arterie,, de twee afgeronde polen en de gladde oppervlakte, tengevolge waarvan het bewegelijke orgaan zoo gemakkelijk weer aan de vingers ontglipt, en toch zonder bezwaar weer naar de plaats, waar zij behoort te liggen, kan worden teruggebracht, zijn voldoende kenmerken om den tumor als de verplaatste nier te herkennen. Is zij slechts weinig verplaatst — en dit is de regel — dan voelt men dikwijls slechts de dalende onderste pool bij de inspiratie.

Houdt men de pool der nier of de nier zelf vast tijdens een diepe inspiratie en laat dan diep uitademen, dan blijft zij op dezelfde plaats en glijdt niet naar boven; hij is dus exspiratorisch fixeerbaar. Ik beschouw dit als een der allerbeste teekenen om de verplaatste nier te herkennen. Doch de losse nier heeft nog een klinisch stigma, dat mij van beslissende waarde toeschijnt voor hare herkenning; dat is het verdwijnen der klachten bij rugligging. De nier, mits elders niet gefixeerd, zakt dan terug in haar nis onder het diaphragma en de verschijnselen van hare dislocatie afhankelijk zijn in eens verdwenen. Van daar ook, dat des nachts de klachten der patiënten geweken zijn. Bij het vermoeden op losse nieren zal dan ook geen ervaren geneesheer in gebreke blijven in deze richting enkele vragen te stellen.

Natuurlijk verdwijnen de straks genoemde incarceratie-symptomen niet onmiddellijk bij horizontale ligging.

Sluiten