Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de acute pyelitis is eene vermindering der diurese de regel. De urine bevat dan meestal weinig eiwit, zoowat beantwoordende aan het gehalte aan vormelementen, die rijkelijk voorhanden zijn: afgestooten epitheliën, slijm, etterlichaampjes, roode bloedlichaampjes; een hoog eiwitgehalte en cylinders wijzen op het mede aangedaan zijn der nieren.

Bij de chronische pyelitis pleegt de diurese vermeerderd te zijn, waarschijnlijk afhankelijk van reeds ingetreden schrompelingsprocessen in de nier. De urine is dan bleek van kleur, licht troebel en tevens slijm-, doch vooral etterhoudend. Ook zijn afgestooten epitheliën der piswegen rijkelijk voorhanden. Wie dikwijls de urine dezer lijders onder het microscoop heeft gezien, wordt getroffen door de enorme groote hoeveelheid vormelementen (ettercellen en epitheliën), die men in het bezinksel aantreft. De reactie is bijna steeds zuur, ook bij den acuten vorm.

Eene stinkende, sterk troebele, alkalisch reageerende, veel tripelphosphaten bevattende urine, wijst op een voorhanden cystitis gravior met ammoniakale gisting der urine, doch kan ook bij uitzondering op rotting of gisting van stagneerende urine in het nierbekken berusten.

Er was een tijd, dat de langwerpige staartvormige cellen, die als dakpannen over elkaar heen zijn gelegen, als karakteristiek golden voor cellen uit het nierbekken. Sinds echter gebleken is, dat gelijksoortige cellen in alle ietwat dieper gelegen lagen van het slijmvlies van een groot gedeelte der piswegen voorkomen, hebben deze overigens zoo karakteristieke cellen veel van hare beteekenis voor de herkenning der pyelitis verloren.

Zelfs bij hooge uitzondering kan de urine een enkele maal geheel normaal zijn, doch slechts dan, waar eene eenzijdige pyelitis coïncideert met het verstopt zijn van den ureter der zieke zijde.

De klinische verschijnselen der zwaardere vormen van pyelitis schommelen binnen wijd uit elkaar gelegen grenzen. Bij den zwaren acuten infectieusen vorm, welk ziektebeeld imponeert door den ernst zijner verschijnselen zijn hevige pijn in de nier-

Sluiten