Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na het kat.heteriseeren kunnen voorkomen, te beschouwen. Wie kent niet die vroeger zoo raadselachtige katheterkoorts! Thans twijfelt niemand er meer aan of deze koortsaanvallen berusten op een invasie en vermeerdering van micro-organismen in het bloed langs zeer kleine defecten in de continuiteit van het slijmvlies, die door het bougiseeren zijn veroorzaakt. Trouwens het gelukte herhaaldelijk de microben (staphylococcen, colibacillen) uit het bloed te kweeken. Meermalen zag ik langs dezen weg een acute endocarditis ontstaan.

Zoo kunnen dus hoogst onbeduidende afwijkingen van het systema uropoieticum de „porte d'entrée" zijn voor eene bloedvergiftiging, voor eene septische infectie. De stapliylococcensepsis schijnt meer in het bijzonder uit te gaan van de peripheer gelegen gedeelten der piswegen, urethra en blaas, terwijl de invasie met coli-bacillen deels in het periphere, deels in het centrale gedeelte, ureter en nierbekken, haar oorsprong vindt.

Betrekkelijk menigvuldig nemen de septische infecties met coli-bacillen haar oorsprong in de urinewegen. Deze coliinfecties zijn dikwijls, doch niet constant door intermitteerende koortsaanvallen, die op een onregelmatige malaria quotidiana kunnen gelijken, gekenmerkt. Als verdere localisaties van de septische infecties, dus eigenlijk als metastasen, komen bronchopneumonieën, endocarditis en soms etterhaarden in de huid, nieren en milt voor. Ook bij de niet met ettervorming gepaard gaande coli-infecties is het aantal leucocyten in de urine in den regel vermeerderd. In enkele gevallen kon de diagnose langs serologischen weg (agglutinatie) worden bevestigd.

Jochmann1) heeft in een verdienstelijken arbeid nog weer eens de aandacht op deze septische infecties, uitgaande van de piswegen, gevestigd. Worden de locale verschijnselen der acute infectieuse pyelitis door de algemeene overschaduwd, dan kan de differentieel-diagnose tusschen een van de piswegen uitgaande septische infectie en een acute infectieuse

') G. Jochmann. Zur Kenntniss der von den Harnwegen ausgehenden Sepsisformen. Deutsch. Arch. für klin. Med. Bd. 87. Heft 5—6. 1906.

Sluiten