Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegen ; daarna komt het kruispunt van den ureter niet de arteria iliaca en eindelijk de plaats boven de uitmonding in de blaas. Dergelijke steentjes kunnen dikwijls tot zeer gelocaliseerde pijn aanleiding geven; hoe dichter bij de blaas gezeteld, hoe meer cystitische bezwaren zij verwekken. Zij laten zich met behulp van Rön tg en-diagnostiek soms gemakkelijk aantoonen; een enkele maal voelt men hen door den buikwand en het cystoscopisch beeld, nl. het uitpuilen van de uretermonding schijnt zóó typisch, dat dit beeld reeds het vermoeden wekt, dat een steen in den ureter dicht bij de blaas is vastgeklemd. Op het sondeeren van den ureter kan slechts dan worden vertrouwd, indien de weerstand, dien men ondervindt met de sonde, hard aanvoelt, omdat anders eene verwisseling met plooien van het slijmvlies niet te vermijden is.

Dan weer kunnen de verschijnselen van het darmkanaal dermate op den voorgrond treden, dat zelfs de gedachte aan eene acute darmvernauwing kan rijzen, want de stoelgang pleegt tijdens den aanval van nierkoliek vertraagd te zijn en de loozing van flatus is soms geheel opgeheven. Niet zelden is de buik zelfs opgezet. Is het wonder, dat de gedachte aan een acute darm vernauwing zich opdringt?

Nog heugt mij het vroege ochtenduur, waarin een zwaarlijvige collega mijn hulp inriep. Ik vond hem in de grootste onrust te bed en in een zeer gedeprimeerden gemoedstoestand. Geen wonder, hij was in den voornacht overvallen door allerhevigste pijnen in de linker fossa iliaca, gekweld door voortdurend braken en verontrust door een alleronaangenaamst gevoel van spanning in den opgezetten buik, waarbij alle pogingen om flatus te loozen, vruchteloos bleken. In allerijl werd de nabij wonende arts ter hulp geroepen; deze vermoedde het bestaan van eene acute vernauwing in de flexura sigmoïdea, doch twijfelde aan zijn diagnose. Daarop werd een tweede collega uit de buurt in consult geroepen. Na gehouden beraad meende men, dat hier darmkolieken tengevolge van eene acute dikdarm-stenose in het spel waren. De ernst van den toestand, gevoegd bij het vooruitzicht, dat

Sluiten