Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 145.

(Sw. Eur. art. 143) (C. P. art. 209) (Ned. Sw. art. 180).

Elke aantasting, elke gewelddadige en feitelijke wederstand tegen de bedienende beambten, de openbare macht, degenen, die over de invordering der schattingen en opbrengsten gesteld zijn, hunne deurwaarders, degenen, die over de inkomende en uitgaande rechten gesteld zijn, de gerechtelijke bewaarders, de ambtenaren en ondergeschikte beambten en bedienden van' de administratieve of gerechtelijke politie, handelende ter uitvoering van algemeene verordeningen, van bevelen of bevelschriften van het openbaar gezag, van gerechtelijke bevelen of vonnissen is wederspannigheid, strafbaar naar de onderscheidingen van 'de

ïrnl A ^ 1

aiLiKeien.

ART. 146.

(Sw. Eur. art. 144) (C. P. art. 210).

Als de wederspannigheid wordt gepleegd door meer dan twintig gewapende personen, worden de schuldigen gestraft met dwangarbeid in den ketting van vijf tot vijftien jaren, en zoo zij ongewapend zijn, worden zij gestraft met dwangarbeid in den ketting van vijf tot tien jaren.

ART. 147.

(Sw. Eur. art. 145) (C. P. art. 211).

Als de wederspannigheid wordt gepleegd door eene gewapende vereeniging van drie tot en met twintig personen, is de straf wangarbeid m den ketting van vijf tot tien jaren, en zoo de vereeniging ongewapend is, is de straf dwangarbeid buiten den ketting van zes maanden tot twee jaren.

Art. 148.

(Sw. Eur. art. 146) (C. P. art. 212).

Als de wederspannigheid wordt gepleegd door Óph nf

gewapende personen, wordt zij gestraft met dwangarbeid buiten den ketting van zes maanden tot twee jaren, en zoo zij wordt gepleegd door één of twee ongewapende personen, wordt zij gestraft met dwangarbeid buiten den ketting van zes dagen tot zes maanden.

Str. N. i.

23

Sluiten