Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den openbaren ambtenaar of den officier; hetzij onder het voorgeven van een valschen last van het burgerlijk of militair gezag;

2°. als de diefstal wordt gepleegd met geweld, dat geene sporen van kwetsing of kneuzing achterlaat, en van geene andere verzwarende omstandigheid vergezeld gaat;

3°. als de diefstal wordt gepleegd zonder geweld, maar met zamenloop der drie volgende verzwarende omstandigheden:

a. Zoo de diefstal wordt gepleegd bij nacht.

b. Zoo de diefstal wordt gepleegd door twee of meer personen.

c. Zoo de schuldige of een der schuldigen zichtbare of verborgen wapenen draagt.

Art. 302.

Sw. Eur. art. 302) (C. P. art. 386, 3*88 en 389)

(Ned. Sw. art. 311).

Met dwangarbeid in den ketting van vijf tot tien jaren worden gestraft zij, die zich schuldig maken aan diefstal in een der volgende gevallen:

1°. als de diefstal wordt gepleegd bij nacht of door twee of meer personen op plaatsen, die bewoond of tot bewoning bestemd zijn;

2°. als de schuldige of een der schuldigen zichtbare of verborgen wapenen draagt, zelfs als de plaats, waar de diefstal wordt gepleegd, niet bewoond of tot bewoning bestemd is, en zelfs dan als de diefstal bij dag door één persoon wordt begaan;

3°. als de diefstal wordt gepleegd door een herbergier, een logementhouder, een voerman, een schipper of schuitenvoerder, of een hunner bedienden of lastdragers, ten aanzien van de zaken, welke hun als zoodanig zijn toevertrouwd;

4». als in de weiden wordt gepleegd diefstal van paarden, last-, trek- of rijdieren, groot of klein vee;

5°. als de diefstal wordt gepleegd met wegneming van grensteekens, strekkende tot scheiding tusschen erven.

In art. 300 worden de diefstallen met geweld in het bijzonder behandeld, ofschoon in het volgend artikel eveneens van dergelijke diefstallen wordt gesproken.

Sluiten