Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grondrenten. Hieronder verstaat men het recht, om van den eigenaar van eenig stuk grond eene vaste periodieke (d. w. z. regelmatig wederkeerende) uitkeering te vorderen in geld of in voortbrengselen van den grond (d.w.z. in natura). Hier is het bedrag der rente dus onafhankelijk van de opbrengst van den grond.

Tienden is liet recht om van eens anders grond de periodieke uitkeering te vorderen van eene zekere percentage van de natuurlijke voortbrengselen. Dat gedeelte behoeft niet juist 10% te bedragen. Hier is het bedrag der uitkeering dus afhankelijk van de opbrengst van grond.

Grondrenten en tienden geraken in onbruik en zijn bij de wet alkoopbaar gesteld.

Sluiten