Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Toean Hiang

Badoelan Sitanghe

Bagomba ongeveer NtW-. 4 Z.m. (blz<?jy>en Z?y)

Ojihir

Batoe Minjak

62.

65

Hatoe Badoelan

Batoe Baiajar Pandjamj Ber/aga

Baai van Ajer Bangies, Pandjang 01/'2Z. 8 Z.m.

(blz.^cP)

Pang ha

Laboeang

61

Ajer Bangies

Kust bij Ajer Bangies uit het eiland Pandjang (b!z. ;<?<?)

Batahan Hoek Dalattg Hoek Toean 1 + +

64

Siljanganff

Pangka Oost (hlz.jgp)

Pangka NW.

Tcmang

Hoek llalang en het eil. Temang uit het Bajamrif, (blz.2/5")

Natal Oost 6 Z.m. (blz .Z?#)

Sluiten