Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1316.

No. 4.

TJITENHAGrEN.

Minuten, 22 Jan. 1816.

Artik.ler, op Justitie,

S^Cdende ter' ZSgS-

~s a

TOÏS^Sto inï hift geantwoord .1, daar neven. etaat aangeteekend.

Art. 1.

Hoe is uw naam, ouderdom, geboorteplaats en woonplaats .

Christiaan Botha, oud 3" jaren, geboren aan Bruintjeshoogte, en woonachtig m de Tarka.

Ja, ik ben daar omtrent een paar maanden geweest, want ik trok zoo heen en weder.

Ja.

Hebt gij niet een maand of drie geleden aan Commando drift gewoond?

3.

Zijt gij niet omtrent drie maanden, of 't laatst van October, op de plaats van Did. Joh : Muller geweest ?

4.

TToVif wii daar niet Johannes

Bezuidenhóut gezien en gesproken?

Heeft hij niet bij die gelegen- TJ,

ïïda"nê»°S°3I^ dat zijn broeder ™ doodge-

" q schoten.

broeder r

Ja.

6.

Heeft hij niet gezegd, dat hij menschen bij malkanderen wilde maken om satisfactie over den dood van zijn broeder te eischenr

Ja.

Sluiten