Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1815.

zoude zijn van eene langere terughouding van u van de gewone plichten van den Rondgang.

Ik heb de eer te zijn,

Mijne Heeren!

Uwe meest gehoorzame dienaar,

(Get.) Henry Alexander.

De leden van de Commissie

van Rechtspleging te Uitenhagen.

Welke brief als kennisgeving werd ontvangen, en werd het tegelijkertijd besloten den 6den te bepalen als den dag waarop deze Commissie hare reis naar de Drostdij Greorge zal aanvangen, en niet het Request van den R. O. Memorialist van den 27sten November, 1.1. toe te staan.

Gedaan ter Drostdije Uitenhagen. Dag en jaar als boven.

(Get.) W. D. Jennings.

F. R. Bresler. In mijne tegenwoordigheid,

(Get.) H. Cloete, L.zn.,

Secretaris.

Sluiten