Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.

Kunt gij ook presumeren van ^aar Cornelis Faber en de bieren, door u als zeven in |etal opgegeven, van daan ^amen toen gij dezelve van ®eu anderen kant den heuvel 6ot zien opkomen ?

b6ll SLj ook wie u dit heb11 gezegd ?

5.

vloekten op Christiaan Muller, omdat hij dien brief afgegeven had. Onder degenen die mij voorkwamen er niet van te weten, waren de twee Van Dijks, kleine Willem Prinslo, welke mij gezegd heeft dat als zijn neef die brief geschreven had, hij zijne hand zoo van hem af wilde trekken, en, dat 't een leelijke brief was, waardoor hij ze allen ongelukkig zoude maken. Maar een andere Prinslo, bijgenaamd Piet Kafferland, denk ik, dat er zeker van geweten heeft, omdat hij bij alle boodschappen, die ik deed, mij altijd hinderlijk was, en wanneer ik in gesprek raakte met anderen, altijd daarbij kwam invallen, en de menschen belette naar mij te luisteren en mij naar behooren te antwoorden.

Antwoord: Ja, ik denk van 't Kafferland, omdat toen ik den tweeden dag met een boodschap van Majoor Fraser was belast geweest, ik eeuige sporen van paarden, niet te bovengaande zeven of agt, had gezien, gaande naar Kafferland, eu dat zij van die zijde den berg omkwamen, terwijl ik ook Faber slechts bij de eerste boodschap die ik deed, gezien had, maar bij de verders niet meer : ik werd in mijne meening bevestigd door degenen die zig hadden gevangen gegeven, aan welke gevraagd zijnde van waar Faber en de anderen waren gekomen, zij geantwoord hadden van Kafferland.

Antwoord : Neen, het is in 't rijden algemeen gezegd.

XS15.

Sluiten