Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50.

Op welke plaats en tijd hebt gij u toen bij hen bevonden ?

51.

Is 't geweest vóór of na. dat zij reeds op die Post geweest waren ?

52.

Zult gij uw eigen handschrift kennen, als 't u wordt vertoond ?

Antwoord: Bij Louw Erasinus, de naaste plaats van de Post van Oapt. Andrews. De tijd is mij ontschoten.

Antwoord : Ik geloof dat het twee of drie dagen daarna is geweest.

1815.

Antwoord : Ja.

53.

Aan den gedet vertoond zijnde een papier tot titel voerende,

Bekendmaking aan een iegelijk der ingezetenen van districten Tarka, fn gedateerd 12 November 1815, is gevraagd of dit zijn handschrift is ?

Antwoord: Neen. (Engelsoh antwoord is Ja!)

54.

Waren de mensohen die gij bij Louw Erasmus hebt bij elkander gevonden, allen gewapend? Wie 'Waren dezelve ?

DEEL I.

Antwoord : Ja, zij waren gewapend. Daar waren Johs. Bezuidenhout, Willem Krugel* Willem Prinslo W.zn., Martinus

xrinsio c/iaas zn., jETendrik Prinslo Claaszn., Piet Prinslo Claaszn., Theunis de Klerk, Justiaan Prinslo, Stoffel Bothma btoffels zn., Coenraad Bezuidenhout, Coenraadszn., Grerrit Bezuidenhout Gerritzn., Gerrit Bezuidenhout Fredk.zn., Hendrik Bezuidenhout Gerritszn., Lucas van Turen, Piet Érasmus Pietzn., Piet Laurens Erasmus Laurenszn., Cornelis van der Nes, Hendrik van der Nes, Jacobus Yreij, eene De Lange Janszn., Frans van Dijk, eene Dreijer, Martinus Barnard, mijn broeder Abraham Bothma, Hannes Hartzenberg, Andries Meijer, Lodewijk Labuschagne, Adriaan Labuschagne, Hendrik

S

Sluiten