Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 18.

18X5.

Gr. G. MINUTEN, 21sten December, 1815.

UITENHAGEN.

Artikelen op welke ter requisitie van den Landdrost van Uitenhagen J. G. Ouyler, voor de Speciale Commissie van Justitie zitting houdende te Uitenhagen voorm., ingevolge lastbrief van Zijne Excellentie, den Heer Gouverneur en Opperbevelhebber, gedateerd den 27sten November 1.1. is gehoord en ondervraagd Andries Hendrik Klopper, Jao.zn., Gedetineerde in 's Heeren gevangenis te Uitenhagen voorm., welk6 dezelve heeft beantwoord zoodanig als nevens elk artikel staat aangeteekend.

1.

Hoe is uw naam, ouderdom, geboorteplaats en woonplaats ?

2.

Heeft niet in 't begin der ge passeerde maand eene verzameling van gewapende menschen plaats gehad in de Baviaansrivier ?

3.

Hebt gij u ook niet onder dezelven bevonden ?

4.

Tot welk einde hebben zich die menschen verzameld ?

Antwoord : Hendrik Klopper, Jae. zn. : oud 24 jaren, geboren te Bruintjes Hoogte, woonachtig aan de Baviaansrivier.

Antwoord : Ja,

Antwoord : Ja.

5.

zich Antwoord : Dat weet i* niet, maar toen Johannes Bezuidenhout daar kwam op den 13den of 14denNovemberl.l.,heeft hij ons weggenomen, en toen kjvam de tijding, dat Hendrik Prinslo gevangen was, en Bezuidenhout zeide, dat die niet met hem samen wilden rijden, de gevolgen moesten afwachten.

Zijt gij toen mede gereden ? Antwoord: Ja, ik moest mi]

in den nacht klaar maken, en toen mede rijden.

Sluiten