Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8.

Hoe gedroeg zich W. Krugel toen hij u daarover onderhield ?

9.

Hoe lang, vóórdat gij zijt gecommandeerd geworden, heeft dat gesprek tusschen u en Krugel plaats gehad ?

10.

Welkereden had Krugel om u daarover te laten roepen ?

11.

Mi aar was de Veldcornet Opperman naar toe gegaan ?

1.2.

Wie hebt gij bij de plaats van Van Aart gevonden ?

13.

Hebt gij ook gehoord wanneer H. Prinslo gevangen was ?

14.

O p welken tij d v an den dag was Jt toen gij daar zijt gekomen P

u en

SU znt

gcuuimiianueera geworden, Jieeft

aan mijn Veld cornet Philip Opperman, welke daarop in den zelfden nacht vertrokken is. Hij heeft mij beloofd, dat hij mijn naam niet zoude noemen, maar hij heeft 't nogtbans overal verteld, cn dat is daardoor onder de menschen bekend gemaakt, en Willem Krugel heeft mij een brief geschreven om bij hem te komen, ^ en mij gevraagd of ik zulke dingen bekend gemaakt had ; waarop ik hem zulks ontkend heb uit vrees, om dat ik gehoord had, dat als iemand 't verraden zoude, hij door de Kaffers zoude vermoord worden, en ik woonde daar de buitenste af.

Antwoord: Ik konde niets aan hem merken, maar ik heb er braaf tegen gestreden.

Antwoord : Een dag tevoren.

. Antwoord: Omdat hij Provisioneele Veldoornet was.

Antwoord : Dat weet ik niet; naderhand heb ik gehoord dat "ij bij Cornelis Olivier was.

Antwoord: Willem Krugel niet de menschen van ons district, en ook de menschen van Tarka en Bruintjeshoogte.

Antwoord : Ik meen gehoord te hebben dat hij daags tevoren gevangen was.

Antwoord : Ik meen drie a vier uren na zonnenopgang.

Sluiten