Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32.

Hebt gij ook_ den Yeldcommandant Nel bij die menschan zien komen ?

33.

Hebt gij daarna ook eenen kring rondom Willem Krugel zien maken ?

34.

Hebt gij niet gehoord dat zulks is gedaan om een eed van getrouwheid af te leggen aan Willem Krugel ?

35.

Wat zoude Willem Krugel gezworen hebben ?

36.

, gij op de begrafenis van redrik Bezuidenhout geweest ?

Aldus &c. 22 December, 1815.

Als Grecommitteerdens : P. Djemel, W. Hiddingh.

Gh

Antwoord : Ja, maar toen was ik reeds op zijde, en weet dus niet wat met hem gesproken is.

Antwoord : Ja, dat heb ik gezien.

1815

Antwoord : Neen, maar zooals de mensehen gezegd hebben, zoude Willem Krugel een eed gedaan hebben.

Antwoord : Dat weet ik niet, en ik heb daar niet naar gevraagd, 't is ook mij niet gezegd.

Antwoord : Neen.

(Gret :) Thenus Fotjrie.

Mij present: Beelaerts van Blokland.

No. 30.

Q-Gr.tr. MINUTEN, 22 December 1815.

UITENHAGEN.

Artikelen, enz.

Leendert Labuschagne, Gredetineerde, enz.

Hn " L

geboorffitlw naam' ouderdom> Antwoord: Zegt: Leendert p a s, en woonplaats ? Labuscagne, oud 24 jaren, geboren op Bruintjeshoogte, woon-

Sluiten