Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1815.

2.

Waardoor hebt gij u bevonden onder de onlangs verzameld geweest zijnde oproerige menigte ?

3.

Waren er met diezelve brief meer mensohen gecommandeerd ?

4.

Zoudt gij dien brief herkennen, als gij dienzelven zaagt?

5.

Zijt gij ten bestemden dag en plaats present geweest ?

6.

Wie hebt gij daar gevonden ?

7.

Wat is er gebeurd, toen die Yeldcornet is gekomen?

8.

Wat stond er in dien brief ?

achtig langs de Yisrivier, bij mijn schoonvader, Hannes Pieterse, in 't veldcornetschap van Baviaansrivier, onder Gr aaffHeinet.

Antwoord: Ik ben gecommandeerd geweest door den provisioneelen Yeldcornet Krugel, met een brief dat ik bij kleinen Daniël Grasmus moest present wezen op den 14den November 1.1. met geweer en wapenen en voor vier dagen mondbehoeften.

Antwoord: Ja, Coenraad Bezuidenhout, Fredrik Brits, Yolkert Laport, en Willem Prinslo, Jochems zn.

Antwoord: Ik heb dezelve niet gezien, maar de Commandeerman Stephanus Marais heeft 't mij voorgelezen.

Antwoord : Ja.

Antwoord : Daar waren Coenraad Bezuidenhout en Fred. Brits. Daarna is ook in dien avond de provisioneele Yeldcornet Krugel gekomen, die mij gezien heeft.

Antwoord : Hij heeft een brief van den adjunct Landdrost Yan de Grraaff laten voorlezen door iemand die ik niet meer weet.

Antwoord: Dat er sommig0 oproermakers uit de Tarka naar de Kaffers waren gegaan, en een inval wilden doen.

Sluiten