Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

181«.

16.

"Wist gij dan dat Faber weg was om de Kaffers te roepen ?

17.

Hebt gij ook gehoord welke belooning de Kaffers zouden krijgen P

18.

Hebt gij dan ook niets van eene ruiling van land gehoord ?

19.

Yan wien hebt gij dat gehoord ?

20.

Scheen het u toe, dat Theunis de Klerk daarmede tevreden was ?

21.

Hoe zoude dat land aan de overzijde worden uitgegeven ?

22.

Heeft Bezuidenhout niet gezegd welke posten het eerste zouden worden aangevallen ?

23.

Hebt gij niemand van die verzameling zien afrijden f

hooren zeggen dat hij nu nog niet zeggen zoude wat zijne intentie was, maar dat als Faber met de Kaffers kwam, hij zijne rechte meening zoude bekend maken.

Antwoord : Dat heb ik daar gehoord van de menschen ; Bezuidenhout had ook gezegd dat hij hem alle uren met de Kaffers te verwagten was.

Antwoord : Neen, daar heb ik niets van gehoord.

Antwoord : Ja, dat de' Kaffers het Zuurveld zouden krijgen, en dat de menschen dan een stuk lands aan de andere zijde van de Yisrivier zouden krijgen.

Antwoord : Theunis de Klerk heeft mij gezegd dat dit het overleg was van Faber en Bezuidenhout.

Antwoord : Ja, aan zijn spreken.

/ ntwoord : Dat weet ik niet, daar heb ik niet van gehoord.

Antwoord : Neen, daar heb ik niets van gehoord.

Antwoord : Niemand als Hendrik Klopper, Jao. zn., en Abraham Bothma, welke van de post van Capt. Andrews zijn afgereden.

Sluiten