Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59.

Daar gij erkent vau uw brood er te hebben gehoord dat Bezuidenhout en Faber voornemens waren de posten aan te vallen en Kaffers te verzamelen, waarom hebt gij 't niet aan uw veldkornet of landdrost bekend gemaakt ?

60.

Heeft uw broeder u ook te kennen gegeven, dat hij voornemens was het aan te geven ?

6L

Heeft hij het u als een los gerucht of als geheim verteld ?

62.

Was er iemand, meer bij toen hij u dit verhaalde ?

63.

Wiens plaats ligt naast uws vaders plaats, de rivier op ?

64.

Hoe ver ligt de Heemraad de Klerk van uw vader ?

65.

Hoe ver ligt de Veldcommandant Nel van uw vader ?

66.

Hoe ver ligt uws vaders plaats ^an de post van Captain -Andrews ?

67.

Waarom hebt gij 't niet aan een van die mensehen bekend gurnaakt ?

68.

Hebt gij 't niet aan uw vader gezegd ?

Antwoord: Omdat ik bang was, dat als 't door mij bekend werd, zij mij zouden doodschieten.

isife

Antwoord : Noen.

Antwoord : Hij heeft gezegd dat ik er niet van praten moest, want dat als het door hem of door mij uitkwam, zouden wij gevaar loopen te worden doodgeschoten.

Antwoord: Neen, wij waren samen op de jagt, en zoo heeft hij het mij in het veld verhaald.

Antwoord: Van Doctor Macrill, ik geloof een uur te voet.

Antwoord: Ook oen uur te voet.

Antwoord.: Dat zal anderhalf uur te paard wezen.

Antwoord : Ik denk twee uren te paard.

Antwoord : Ik heb zoo ver niet gedacht.

Antwoord : Neen.

Sluiten