Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25.

Hebt gij in al dien tijd geene middelen kunnen aanwenden om weg te komen ?

26.

Yan waar hebt gij een paard gekregen ?

27.

Zijt gij gewapend geweest ?

28.

Wie heeft u gecommandeerd ?

29.

Wie was uw Yeldcornet ?

30.

Tot welk einde waart gij gecommandeerd door Joh. Bezuidenhout ?

31.

Toen gij uw paard zijt gaan halen, hadt gij toen niet naar uw Yeldcornet kunnen rijden om te rapporteeren wat u was wedervaren ?

32.

Hoe veel menschen waren er verzameld toen gijlieden van de plaits van W. Krugel zijt weggereden ?

33.

Hebt gij onder dezelven ook eenige onwilligheid bespeurd om mede te gaan ?

34.

Wie waren gewillig om mede te gaan ?

1815-

Antwoord: Wij zijn teruggekeerd naar den Slagtersnek, en daar zoude de Heer Yan de Grraaff komen.

Antwoord: Dat heb ik wezen halen, toen ik door die bedreiging van de Kaffers gecommandeerd was.

Antwoord: Ja, mijn geweer had ik bij mij, toen ik met mijne vrouw ben uitgegaan, want het is daar boschagtig en onveilig.

Antwoord: Johannes Bezuidenhout.

Antwoord: Abraham Grreijling in de Zwagershoek.

Antwoord: Om Hendrik Prinslo te gaan halen.

Antwoord : 't Was donker, en mijn veldcornet woont vier uren te paard van mij af.

35.

Welke denk1: gij dat niet vrijwillig zijn geweest ?

Antwoord : Ik denk veertig of vijftig.

Antwoord : Ja, daar waren er onder.

Artwoord: Joh. Bezuidenhout, en Theunis de Klerk. Andere ' weet ik niet op te noemen ; ik was niet vrijwillig.

Antwoord: Dat weet ik niet.

Sluiten