Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31.

Had Bezuidenhout hem laten ontbieden ?

32.

Was hij toen alleen, of met anderen P

33.

W&t zijn Prinslo en Theunis de Klerk daar komen doen ?

1816.

34.

Aan wien was die brief geschreven ?

35.

Welke was de inhoud van dien brief ?

36

Wat heeft hij dan opgegeven ?

37.

Wie waren in huis toen de brief geschreven werd ?

38.

Wie heeft den brief geschreven ?

39.

Hebt gij naderhand niets van den inhoud van dien brief gehoord?

deel i.

Antwoord : Neen ; hij is uit zig zelf gekomen.

Antwoord : Hij is met Theunis de Klerk gekomen, welken hij had medegenomen, schoon deszelfs vrouw ziek lag; zooals Theunis de Klerk mij zeide.

Antwoord : Zij hebben dien nagt bij Bezuidenhout's wagen geslapen, en met hem gesproken, maar ik ben daar niet bij geweest, maar den volgenden dag hebben zij, nadat zij Stephanus Bothma in den nagt hadden laten roepen, een brief geschreven, dien Prinslo door Christiaan Muller heeft laten wegbrengen.

Antwoord: Zooals ik heb hooren praten, aan Jacobus Krugel.

Antwoord: Dat weet ik niet, ik ben naar mijn vee gegaan, en ik heb alleen door Joh: Bezuidenhout hooren opgeven wat de brief moest inhouden.

Antwoord: Dat heb ik al vergeten, want ik stond bij de deur.

Antwoord: Diderik en Ohristiaan Muller, Bezuidenhout, H. Prinslo, en Theunis de Klerk.

Antwoord: Stephanus Bothma.

Antwoord: Neen, niet naar gevraagd.

en er ook

QQ

Sluiten