Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 77.

J.J. 1. MINUTEN", 5den Jan. 1816.

TJITENHAGEN.

Artikelen &c.

Martha Faber, weduwe wijlen Bezuidenhout. Gedetineerde.

1816.

Art. 1.

Der Gredet. naam, ouderdom, geboorteplaats ?

2.

Is niet uw overleden man in November 1.1. van u afgegaan naar onderen, naar de zijde van Bruintjeshoogte ?

3.

Wie zijn met hem mede gereden ?

4.

Was niet eenige weken tevoren uw mans broeder Fredrik Bezuidenhout, doodgeschoten ?

5.

Is uw overleden man niet daarover zeer ontsteld geweest?

6

Hebt gij niet vernomen dat bij een partij heeft willen forDieeren om den dood van zijn broeder te wreken ?

Antwoord: Martha Faber, weduwe van wijlen Johannes Bezuidenhout, oud 43 jaren, geboren te Tulbagh, laatst woonagtig aan Tarka.

Antwoord : Ja, hij is van mij van Tarka afgegaan, maar den datum Aveet ik niet.

Antwoord: Stephanus Bothma, Abraham Bothma, Andries Meijer, Johannes Hartsenberg, en een basterd van Ohristiaan de Beer.

Antwoord: Ja.

Antwoord: Ja.

Antwoord: Neen, daar weet ik niet van.

7.

Is niet omtrent een paar Antwoord: Ja. Weken van dat uw man met de door u genoemde mensolien naar onderen is getrokken, Hendrik -fredrik Prirxslo bij uw man geweest ?

Sluiten