Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1815.

Klerken.

De Heer G. A. Watermeijer, 1ste Klerk.

„ P. G. Faure, 2de „

„ P. J. Poggenpoel. j De Heer J. O. Maynier. „ J. Serrnrier. | „ K. N. van Breda.

J. N. Rorich, Afslager en Bode.

Departement tan den Ontvanger-Generaai..

De WelEd. Heer F. Dashwood . . Ontvanger-Generaal. De Heer F. R. Bresier . . . . Adjunct do.

De ^ WelEd. Heer C. Brand, Ontvanger van binnenlandsche belastingen.

De Heer O. J. Ij. Hemmy .. Boekhouder.

J. A. C. Nöthling .. .. Inzamelende beambte.

Kantoor van 's Lands Inkomsten.

De WelEd. Heer M. 0. Gie . . Ontvanger-Generaal.

De Heer H. F. W. Maynier . . Adjunct do* » P- A. Roos . . . . Klerk.

Leden van de Bank van Leening.

President.

De WelEd. Heer J. Locke . . „ A. V. Bergh.

C. Nelson. J. W. Stoll. De Heer H. C. D. Maynier „ G. H. Maasdorp „ H. J. H. Azerond

Boekhouder.

Kassier.

Klerk.

Disconto Bank.

De Heer R. Crozier .. . . .. Kassier.

„ Y. A. Schönberg . . . . Boekhouder.

" o S' ^'e zn • • • • • • Assistent do.

„ S. V. van Reenen Jr. . . . . Klerk.

Carel Meijer, Bode.

Sluiten