Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Departement der Slayen Loge.

De*WelEd. Heer 0. Gh Höhne.. .. .. Directeur. „ S. Leeson, M.D. .. .. Chirurgijn.

N. C. Combrinck, Deurwaarder.

1S16.

Opzieners.

A. Nederland; J. M. Bertholt; en J. Gr. Langhofl. A. Hogenberg, Schoolmeester.

Vendu Kantoor.

De WelEd. Heer William Fagel .. Vendu Meester.

De Heer J. F. Eeitz Adjunct do.

„ E. Buijskes. . .. .. Boekhouder.

„ J. W. Hurter . . .. Klerk.

Gezworene Vendu Klerken.

De Heer C. F. Germans. I De Heer M. Wolf. „ E. S. Alleman. | „ Nic. Terholm.

Advokaten, Kaapstad.

De WelEd. Hr. J. P. de Wet. DeWelEd. Hr. E.van Burmania „ J. H. Neethling. „ H. Cloete, L.zn.

„ GK Buyskes. „ J. J. y. d. Berg.

Publieke Notarissen.

De Heer D. P. Haupt De Heer J. S. Merrington.

„ J. P. de Wet „ J. J. van den Berg.

„ J. H. Brand. „ J. H. Neethling

» P- Landon. „ G. Buyskes.

„ E. Beek. „ J. J. L. Smuts.

Prokureurs, Kaapstad.

•De Heer J. D. Alders. De Heer J. P. Blommaart.

» F. W- M. Ruijsch. „ E. Cloete Jr.

j, P. J. Truter Jr.

Sluiten