Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenieine voor Staatkunde.

Vergadering op Donderdag 6 Nov. 1919,

des avonds ten Th ure, in de

Bovenzaal van Sociëteit Minerva.

Spreker: de Heer G. W. VAN DER DOES.

ONDERWERP:

de „Economische Bedrijfsorganisatie" en haar verhouding tot de decentralisatie van rechtsvorming.

VRAAGPUNTEN.

I. Is een publiekrechtelijke (economische) bedrijfsorganisatie gewenscht?

II. Is deze organisatie gewenscht om te komen tot socialisatie?

III. Behoort zij uit te gaan

a. van het streven de behoeften zoo goed mogelijk te bevredigen?

dan wel

b. van het streven om den in het bedrijf gepraesteerden arbeid zoo loonend mogelijk te maken?

IV. Behoort aan de consumenten medezeggenschap in de bedrijfsorganisatie te worden gegeven?

Gelegenheid zich als lid op te geven ter vergadering of bij den abactis: Mr. N. W. FRANCKEN, Rapenburg 54.

Sluiten