Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men heet op te trekken onder de ééne kruisbanier, feitelijk verbijt en vereet meü elkander. De Heer Bichon van IJsselmonde noemde in zijn Kamerrede bij het jongste begrootingsdebat de Anti-Revolutionaire Partij het verleugende volksdeel. En „De Nederlander", het Christelijk-Historisch hoofdorgaan, nam schier heel de rede van den Heer Bichon op de plaats van haar hoofdartikel over, en voegde er onder meer aan toe: „eenvoudige oprechte taal". De Anti-Revolutionaire Partij het verleugende volksdeel, „eenvoudige, oprechte taal". Mijn compagnon is ietwat verleugend, maar hij is een uitstekend zakenman, aan winst kan veel besomd Sprak niet ook Dr. Kuyper in „de Meiboom in de Kap" van aandeelhouders, die het weer eens waren geworden. Mijn compagnon is ietwat verleugend, maar boven ons handelshuis waait de Kruisbanier.

Zoo is de toestand. En zoowel de verleugening, als het wapperen van de Kruisbanier zijn dan voor de stembus zeer profijtelijk. Maar voor het Koninkrijk Gods wordt het alles tot. schade.

Zoo moest reeds uit dien hoofde tegen de Coalitie geprotesteerd. Maar ook tegen de Coalitie-politiek zelf moet met alle kracht opgekomen. Ter Coalitie had men van sociale wetgeving den mond vol, en die sociale wetgeving liep dan uit op Minister Talma's dwangverzekering verbonden met Minister Kolkman's tarief. En tegen deze sociale wetgeving moet nu juist van uit Christelijk-Sociaal beginsel met alle kracht opgekomen

Daarnaast wordt ter Coalitie thans als het hoofdpunt van het program, de geldelijke gelijkstelling van bizonder en openbaar onderwijs voorgestaan. Waarbij deze Coalitie staat in het teeken van het separatisme, van de afscheidingszucht. Wie een Christelijke Overheid wil, een Overheid, die Christus belijdt in zijne openbare instellingen, wie naar Dr. Ho^demaker's leuze „heel het volk, heel de natie" met heel zijn hart uitgaat naar een Christelijk Nederland, heeft deze oplossing van het schoolvraagstuk met alle beslistheid tegen te staan. Tegen het separatisme, tegen de afscheidingszucht ga het protest.

Doch wie louter zou afbreken mist ten slotte op de politieke erve recht van spreken. Naast en tegenover de Coalitie moesten

Sluiten