is toegevoegd aan uw favorieten.

Contract der weduwen-societeit van H.H. professoren der Leidsche Hoogeschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üe daarin op heden gemaakte wijzigingen treden in werking op den dag van hare vaststelling. Echter zal op de wijziging in Artikel 1Y vooraf de toestemming der tegenwoordige Weduwen moeten verkregen zijn.

De tegenwoordige Leden blijven contributie betalen volgens de voorwaarden, ouder welke zij het lidmaatschap aanvaard hebben. De berekening der Contributie volgens de bijgevoegde Tabellen, wordt toegepast op hen, die Lid worden na 15 September 1902.

Doch de tegenwoordige Leden verbinden zich tot onderwerping aan deze gewijzigde bepalingen, voor het geval, dat zij, na de vaststelling daarvan, trouwen, of weduwenaar worden en hertrouwen.

Gewijzigd 9 Juli/Octobcr 1902.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd te Leiden, den 3den Mei 1855, nader gewijzigd 8 Juni 1873, 12 Maart 1887 en 9 Juli/October 1902.