Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar men beweert, niet in gebreke gebleven te doen uitkomen hoe onbezorgd en veilig Engeland, door het bolwerk der wateren beschut, de moordtooneelen op het Vasteland kon aanzien.

„Three hunderd year have passed, and if, during that long period, we have, some three or four times, with not great benefit to our fame, planted hostile foot in France, the shores of England have remained inviolate, and the twenty miles of sea have proved to be, even against the great Napoleon, an impregnable fortification."

„In de laatste drie eeuwen hebben wij, Engelschen, drie of viermaal den voet op Franschen bodem gezet. Met weinig winst voor onzen roem. — With no great benefit to our fame." — Zinrijker tusschenzin, laconieker verloochening der politiek van Willem III en van W. Pitt, die, Engeland zoowel als Nederland en dé vrijheid van Europa gered heeft, had men tot dusver, niet ontmoet.

Het localiseeren van den krijg is een hedendaagsche uitvinding, tot dusver van twijfelachtige waardij. Het localiseeren van den krijg ; die, gelocaliseerd zijnde, vóór of na den vrede, een ander locaal opzoekt. (II, 17.)

De Edinburhg Review zelf erkent, dat één woord van Engeland in 1863, Europa voor veel onheil zou hebben behoed.

,,This very war is an example of the service which would have been^rendered to Europe, if two years ago a British fleet in the Belt and the Sound had resolutely announced that Denmark „was not alone" in her hour of danger, and saved the Duchies from a Prussian invasion."

Tengevolge der localiseeringspolitiek, heeft Pruissen, van 1863 tot 1870, onverhinderd, een drama in drie bedrijven gespeeld. Er is een gansch niet toevallige aaneenschakeling der drie oorlogen, waarmee de vrede van Europa, op telkens grooter schaal, verstoord is.

„The events between 1863 and 1870 must be looked upon as one transaction — as successive acts of the great drama of Prussian aggrandizement. The peace of Northern Europe was broken in 1863 by the infamous spoliation of Denmarck : and, since that time war, or the preparation for war, has never

Sluiten