Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model V.

Voorzijde.

STEMBILJET.

Stemming ^ verkiezill„ van een üd van de Tweede Kamer

Herstemming der Staten-Generaal in het Kiesdistrict op (datum, maand, jaar.

Candidaten (in alphabetische volgorde).

Aanwijzing

der NAMEN. VOORLETTERS,

keuze.

Aanwijzing voor de invulling.

In de alphabetische volgorde te stellen en bij gelijkheid van naam de alphabetische volgorde van de eerste voorletter te volgen.

Achterzijde.

Dwars over de lijn, langs welke het stembiljet wordt dichtgevouwen, te stempelen de handteekening van den burgemeester der gemeente, die hoofdplaats is van het kiesdistrict of waarin het geheele kiesdistrict is gelegen.

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Staatsblad no. 25).

Mij bekend,

De Minister van Binnenlundsche Zaken, H. GOEMAN BORGESIUS.

Sluiten