Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekening te betalen, en drie gulden wisselgeld terug te brengen. Bovendien moest hij eenige zeer kostbare boeken naar den boekverkooper terugbrengen.

Met deze gewichtige opdracht wilde de heer Brownlow Olivier een bewijs leveren van het groote, onbeperkte vertrouwen, dat hij in hem stelde. Een vriend namelijk, die

Olivier werd met een gewichtige boodschap belast.

juist bij hem was, had hem zijn onvoorzichtigheid verweten, van een geheel vreemden jongen in zijn huis te nemen, wiens slechte neigingen zeker eenmaal voor den dag zouden komen.

Toen nu Olivier, trots van vreugde, dat hij den goeden ouden man eens van dienst mocht zijn, vertrokken was, zei de heer Brownlow's vriend: «Dus jij gelooft]werkelijk

Sluiten