Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een salon en twee slaapkamers hebben. En — breng ons nu eerst twee porties kersen-pudding.»

Hierna nam hij zijn klein vriendinnetje in haar hemelsblauwen mantel onder den arm en trad, trotsch, met haar het logement binnen.

«Ondertusschen vertelde ik gauw aan den waard, alles wat ik van de kinderen afwist.... dat ik vermoedde, dat zij stilletjes samen weggeloopen waren.»

«Hoor eens Cobbs», antwoordde mijn patroon, «wanneer je denkt, dat dit werkelijk zoo is, en dat hun Grootmama er mets van weet, dat ze hierheen gereisd zijn, moet ik onmiddellijk naar York om het haar te gaan zeggen, en baar gerust te stellen. Houdt jij, terwijl ik weg ben, ongemerkt een oogie op hen en zorg er voor, dat ze het hier goed hebben. Maar, voor dat ik vertrek, zou ik toch wel graag willen, dat je eens met hen sprak, en van hen trachtte te weten te komen, of hun Grootmama er werkelijk niets van weet.»

Op verzoek van mijn patroon ging ik dus aanstonds

naar boven, naar Harry's kamer, en vond hem daar op de

canapé zitten, bezig met zijn zakdoek Nora's tranen af te vegen.

«O, daar heb je Cobbs, daar heb je Cobbs!» riep hij blij verrast uit en sprong naar mij toe, en pakte mijn beide handen. En onmiddellijk daarop liet Nora zich van den grooten canapé glijden en danste om de tafel heen van louter vreugde.

«Ik heb je beiden zien uitstappen uit den postwagen » zei ik, «en onmiddellijk heb ik je natuurlijk herkend. Maar vertel me eens, waarom ben je zoo hier gekomen jongenheer?»

Sluiten