Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Kapitein beval de booten uit te zetten.

levensbehoeften, welke hij eerlijk verdeelde onder de bemanning van beide booten, waarna hij John Steadiman beval, zich zoo mogelijk steeds in het gezicht te houden van de sloep. Toen riep de bemanning van beiden een luid «hoerah!» uit en greep met vaste hand de riemen.

En nu volgde er voor de ongelukkige schipbreukelingen een lange reeks van het vreeselijkste lijden. In een stormachtig jaargetijde en in een stormachtige streek was er ook wel niet anders te verwachten, maar allen, met uitzondering evenwel van den ouden Rarx droegen het lijden met

Sluiten