Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Polly.

genoemd, ja zelfs, « zijn intrede in de

Gebroeders Barbox, zooals de naam prijkte op zijn lederen koffer, was een zeer beklagenswaardig mensch.

Ge behoeft niet te denken, dat ik mij nu vergis, en «menschen», had moeten zeggen in plaats van «mensch» omdat men met dat «Gebroeders», aan meer dan één persoon denkt, maar de naam was nu eenmaal zoo. Eigenlijk, wanneer men het heel precies nemen wilde, was ook Barbox zijn naam niet eens, zoodat er van dat «Gebroeders Barbox» op dien lederen koffer zoo wat geen woord waarheid was.

Vroeger, heel veel jaren geleden, had men hem den heer Jackson de jonge Meneer Jackson.» Doch met firma Gebroeders Barbox had hij

Sluiten