Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o. a. uitgegeven door Johnson (1863), een zedekundig werk in proza, afgewisseld door gedichten, een „Bostan" (Boomgaard), uitgegeven door Graf (Weenen 1858), geheel in verzen, het „Pend-nême" („Boek van den Raad"), de „Sahibya en een aantal kleinere verhalen, fabels, verhandelingen enz. Zijn gezamenlijke werken werden door Harington te Calcuttavan 1791—1795 in 2 deelen en herhaaldelijk üi het Oosten uitgegeven.

Saadia (Saadja Gaon) ben Joseph, Arabisch: Saïd ibn Jakoeb al-Fajjoemi, een Joodsch rabbijn geboren in 892 te Dilaz (Opper-Egypte), werd in Mei 928 door David ben Sakkai tot rector van de academie te Snera. CRnhvlnni'a'i u:;

7 v j uwwwuu, uac 11 IJ tut

Ilieuwen nlnei hrar»llf Maar roprlo QQH "Uii J

— ivtiw in wuu gai iiij ueze

positie op en keerde naar Bagdad terug, om alleen voor de wetenschap te leven. De veelzijdige letterkundige werkzaamheid van Saadia omvat het gebied van de Joodsche wetgeving, de polemiek, dogmatiek, wijsbegeerte, taalkunde en Bijbelexegese. Hij vertaalde o. a. het Oude Testament in het Arabisch. De godsdienstwetten bracht hij in een overzichtelijk stelsel, gaf een commentaar op het kabbalistische boek ..Sefer .Tpzira." «fplrlp Pon Trnn U.. .1

— , "Wiviv wn U1UC van liet gl'UUU

vast en schreef liederen, gebeden en rechtskundige adviezen. Zijn belangrijkste, in het Arabisch geschreven werk is: „Kitab Amanat wal-I'tikadat" (Crodsdiensten en dogma's), dat door Juda ibn Tibbon in Provence, onder den titel „Emoenoth w'deot" vertaald en herhaaldelijk gedrukt is. Een groot deel van zijn werken is in handschriften aanwezig. Bij het duizendjarig jubileum van den geboortedag van baadia heeft .TnSP/nh Dprpyihnni^rn flan , i

- - - —uitgave van ai

diens geschriften ondernomen, waarvan van 1893— 1897 onderscheiden deelen zijn verschenen. Saadia overleed in 942 te Soera.

Saadoellah Pasja, een Turksch staatsman geboren den li™ Juli 1838 te Erzeroem, als zoon van hssad-Pasja (een aanzienlijk ambtenaar en tevens een verdienstelijk dichter), aanvaardde in 1855 een betrekking bij het vertalingsbureau, werd in 1869 secretaris van den Staatsraad, in 1871 eerste tolk van den Divan en directeur van het persbureau, in lor o onderstaatssecretaris bij het departement van Onderwiis. in 1874. minicfov a™ n • I

i ^ , 7 ™ w» ait/ixicvcii trn presi¬

dent van het Hof van Cassatie, in 1876 eerste secretans van Moerad V, in 1877 gezant te Berlijn en in 1878 gevolmachtigde bij de vredesonderhandelingen te ban Stefano en bij het Congres te Berlijn. Hij werd in 1882 benoemd tot pasja en in 1883 als gezant naar Weenen overgeplaatst. Hier overleed hij den I8aen Januari 1891.

Sa,ai, een wollen stof, is een soort atlasweefsel waarin op de rechtsche zijde de ketting vlot ligt. Het wordt gebruikt voor dassen, schoenen, meubelovertrekken eUZ. T^il'nP Sftnrtün , ï

nekten uuk everias-

tmg (zie aldaar).

Saalach (Salzburger Saaie, Saai), een linker zijrivier van de Salzach, ontspringt m de Kitzbühler Alpen op de grens tusschen Salzburg en Tirol od een hoogte van 1940 m. boven den zeespiegel stroomt eerst naar het O. door het Glemmdal daarna naar het N. voorbij Saalfelden en Lofer, komt bii den Steinpasz op Beiersch gebied, stroomt langs lieichenhall en mondt na een loop van 100 km. on een hoogte van 405 m. boven den zeespiegel bii Freilassmg uit. 6 J

Saaie (Frankische), een rechter zijrivier van den j

XIV

Mam, ontspringt ten O. van Königshofen bij het dorp Alsleben uit het Salzloch, stroomt eerst westdaarna zuidwestwaarts, neemt onderscheiden riviertl es on en m nn rl f rio aan 1/-.^»-. nn i . i •• rt

•• j • , vtlli xm. dii ue-

munden in den Main uit. Bij Grafendorf wordt zii over een lengte van 11,5 km. bevaarbaar, doch draagt slechts houtvlotten.

Saaie (Saksische of Thuringsche), een linker zijrivier van de Elbe in Midden-Duitschland, ontspringt op een hoogte van 705 m. boven de oppervlakte der

zee OD het FlP.htelfrphprrrfp n i.„_. ttt i .

* . uiuuien wam-

stem m het Beiersche distrikt Opper-Franken, stroomt door de vorstonHnmm o.i.__

k t> i i i T, ;"uuiumcu xvcuö^, eu oenwarzDurff-Kudo lsta.Ht Hp ci_i_. ,«■ .

0 ^ uw uugtiuxxixueii oaKsen-jyiei-

nmgen en Saksen-Altenburg, het groothertogdom Saksen-Weimar, het Pruisische distrikt Merseburg het hertogdom Anhalt en het Pruisische distrikt Maagdenburg en mondt aldaar, na een loop van 364 km., ten Z.O. van Barby in de Elbe uit. Zij stroomt langs de steden Hnf SoolK»^ 1 ,

cfo,lf ir i*i t tI , lwulb' oaaueiu, ixuüol-

stedt, Kahla Jena, Kamburg, Kösen, Naumburg, Weiszenfels Merseburg, Halle, Bernburg, Nienburg en Kalbe, volgt hoofdzakelijk een noordelijke richtin^

en IS van \T!llimhlir<Y of 1 TT n, *n ,R

nr V uvvaaiuuur. van öaaiteld

tot Merseburg stroomt zij door een vruchtbaar dal

met VPIft U'l 1 IHrn '1 vrl nr-t

Saalfeld (Saalfeld a. d. Saaie), een distriktstad m het hertogdom Saksen-Meiningen, aan den er oever der Saaie gelegen, is een kruispunt van spoorwegen bezit verschillende kerken, een ouderwetscll Stadhuis, de rnïnp vqti A^ TLT^i, o _i

i ji ' , — "ll oen warm, een landbouw-winterschool, allerlei bestuurscolleges en onderscheiden frtklrpn Aror» niiTrm-V. «4^1 / 1 °

nu;»™ ~ • i . — J vciucxu ^vuurai mafïf!! naaimachines met 1600 arbeiders). Het telt (1905) 13 245 inwoners. Het distrikt Saalfeld heelt een oppervlakte van 599 v. km. en telt (1905)

b9 5in mwnnprc v '

Saane (Fransch: Sarine), een linker zijrivier van

de Aare in Zwitserland, is 119 km. lang, ontspringt

, 1 , Sanetschpas uit den Zanfleurongletscher in

W^U's.en vo™t den waterval Saanenschusz (150 m.Y Zn neemt rlp r«i _ i

rj ^ s ^ ,j VT. 7: üu6uo, uc vjictve en ae Sense op en mondt bij Oltingen, boven Aarberg, m

Saar. de vnnmn'1 mcfn -•«-

Ti 16 "j"vivi van ae Moezel,

ontstaat bij Hermelmgen uit de Witte en Roode öaar verlaat spoedig het gebergte, kruist het MarneKijnkanaal, stroomt naar het N. door Lotharingen

-n J wT&cmuuu UP Iiet genieü van ttiin-

rruisen, waar zij van Saarbrücken naar het N.W. van Mettlach tot de monding naar het N. stroomt' Langs de oevers houdt men zich met wijnbouw ioi^i Yan Sa^gemünd af over een lengte van i 1 km. bevaarbaar. Haar geheele lengte is 246

Km. Zll Ontva.no't rmHarcnlini'JA» • ^

u i. o i R vuuwowiciucu 6L]LLvieren en is door

het Saarkanaal (63,4 km. lang) met het Manie-

XllinKanafl. VPrhnnrl nr»

Saar, Ferdinand von, een Oostenrijksch dichter geboren te Weenen den 308'^ September 1833 werd' luitenant bij het leger, maar nam in 1859, nadat hii den veldtocht m Italië had meegemaakt, zijn ont-

Slag, om Zlfth nnverHppM oov. A^ i

TT•. ; ïctLtJiKunae te

wïjden. Hij woonde sedert dien tijd te Weenen, totdat hll Zich m nr» Vipf oW • nit

,. - TT.. —, t xjiaiiöjiu ui ivioravie

vestigde. Hij overleed den 24*ten juü 1906 te Döblill£

bii Weenen dnnr yplfmnn»-^ ± „_i.... p > ,

4. i ttt.1 üci ccibt scnreei nn de

je* "HlJdebrand"(1865)en „HeinrichsTod" ( ), verder .Jnnocens, ein Lebensbüd"(4»e druk,

Sluiten