Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v. km. en telt (1900) 276 003 inwoners. De hoofdstad is Santander.

Santander, een departement van Columbia, wordt begrensd door de Magdalenarivier, het departement Boyaca en door Venezuela, heeft een oppervlakte van 30 637 v. km. en telt 656 000 inwoners. Het land wordt bijna geheel door de O. Cordilleras bedekt en heeft goed bebouwde hoogvlakten. De landschappen op den oever van de Magdalena zijn grootendeels met dichte oerwouden bedekt en zijn heet en ongezond. Suiker, koffie, cacao, katoen en uitstekende tabak worden in groote hoeveelheden uitgevoerd. De rijkdom aan mineralen (goud, koper, lood, ijzer, steenzout, steenkolen en petroleum) wordt nauwelijks ontgonnen. De hoofdstad is Bucaramanga.

Santander, de hoofdstad van de gelijknamige nrnvinnip liet, schilderachtig on het

upuaiiov/iiv o i n

schiereiland, dat de Rio van Santander aan de uantabrische Zee vormt en aan den voet aan een heuvelketen. Het is een kruispunt van spoorwegen, bestaat uit de boven- en de nieuwere benedenstad en bezit een mooie kade, fraaie wandelwegen, een Gotische kathedraal, een kasteel, een groot hospitaal, een gevangenis, een seminarium voor priesters, een Instituto met een museum van oudheden, een teeken-, handels- en scheepvaartschool, een schouwburg, een arena voor stierengevechten, druk bezochte zeebaden en talrijke fabrieken (vooral tabak, papier, bier, suiker, ijzer enz.). Het telt (1900) 54 694 inwoners. De ruime, zeer veilige haven is van 2 molo's voorzien. Op den Oabo Mayor en op het eiland Mouro bevinden zich vuurtorens. De belangrijkste invoerartikelen zijn: tabak, cacao, koffie, stokvisch,

hout, tarwe, garens en geweven storten, ijzer en petroleum, de uitvoerartikelen: conserven, tarwemeel, ijzererts, wapenen en andere ijzerwaren, papier en wijn. Te midden van schilderachtige boschrijke dalen bevinden zich 7 warme minerale bronnen. Santander is de zetel van een gouverneur, van een bisschop en van onderscheiden buitenlandsche consuls. Den 3Jen November 1893 richtte de explosie van de met dynamiet geladen stoomboot Machichaco een groote verwoesting aan.

Sant&rem, de hoofdstad van het gelijknamige distrikt in de vroegere Portugeesche provincie Estremadura, op de helling van een heuvel op den rechter oever van de Taag en aan den spoorweg van Porto naar Lissabon gelegen, bezit een vroegere Jezuïetenkerk met mozaïekwerken en oude grafteekenen, onderscheiden andere oude kerken, overblijfselen van Moorsche vestingwerken, mooie plantsoenen, een normaalschool, een geestelijk seminarium, een schouwburg en een bibliotheek. Het telt (1900)

87U4 inwoners, me zien met lanuuouw, mjveiurm (wol) en handel bezighouden. De plaats droeg in de Oudheid den naam Scallabis en bij de Arabieren dien van Sjanlana en was in de Middeleeuwen de residentie der Portugeesche koningen.

Santa Rosa, een departement van de republiek Guatemala in Middel-Amerika, aan den Grooten Oceaan gelegen, heeft een oppervlakte van 2900 v. km. en telt 47 293 inwoners, die rijst, koffie en suikerriet verbouwen en zich met belangrijke runderteelt bezig houden. De hoof dplaats is Cuajiniquilapa aan den Rio de los Esclavos.

Santen, Jan van, een Nederlandsch bouwkundige, geboren te Utrecht en ook bekend onder de bij¬

namen Vasanzio of il Fiamingo, was architect bij

Tl ^ TT TT 1 1 * * 1 1. LIJ «nnJn

paus raulus v. vermoeaeiijK neen inj zien imus vroeg naar Italië begeven, waar hij zich te Rome bezig hield met het vervaardigen van beeldhouwwerk in hout en ivoor. Ook maakte hij onder de leiding van den architect Flaminio Ponzio groote vorderingen in de bouwkunde, zoodat hij door Pignatelli (later zelf kardinaal) aanbevolen werd aan kardinaal Scipio Borghese, die hem belastte met den bouw der villa Borghese te Rome. Na den dood van Ponzio werd hij architect van den paus en voltooide de restauratie der kerk van San Sebastiano buiten de Porta Capena, terwijl hij tevens de laatste hand legde aan de Villa Mondragone bij Frascati. Ook deed hij de Villa di Monte Cavallo verrijzen en was werkzaam aan de versiering van het Vaticaan. Hij overleed te Rome in 1623.

Santerre, Jean Baptiste, een r ransch schilder, geboren te Magny bij Pontoise in 1658, ontving on-

ï ... i _ i * i r „ i r „ ' „ Tlii

aervvijs in ue Kunst van ïjt muwc eu uuuuvfuyuc.. aaij werd in 1704 aan de schilderacademie toegelaten. Men noemt van hem „Susanna in het bad" en een groot aantal geschiedkundige werken en portretten. Hij overleed in 1717 te Parijs. Een'groot aantal van zijn werken bevindt zich in de musea van Versailles.

Santerre, Antoine Joseph, een Fransch revolutionnair, geboren te Parijs den ïe^60 Maart 1752, was eigenaar van een groote bierbrouwerij in de voorstad St. Antoine. Bij het uitbarsten der Omwenteling werd hij benoemd tot commandant van een bataljon, nam deel aan de bestorming der Bastille en aan den tocht naar Versailles, riep in 1791

Santerre.

den opstand op het

Jaarsveld m het leven en had srooteninvloed

op de feiten van 20

Juni en 10 Augustus 1792. Na den moord op Mandat werd hij opperbevelhebber van de nationale garde te Parijs en voerde de terechts telling van den koning door. Later rukte hij met 20 000 man op tegen de opstandelingen in de Vendée, maar leed den 18del1 September 1793

bij Coron niet ver van

Chollet de nederlaag,waarom hij tot den val van Robespierre in de gevangenis werd geworpen. Daarna

n ï i •• i _ ±. -I. -x. l, i-1 1 /^tTrn-lnnrJ

Keerde nij lol. net cimutuiuus icvcu tciug cu uvcutvu te Parijs den 6den Februari 1809.

Santi, Raffaël. Zie Raffaël.

Santiago, een provincie van de republiek Chili, aan de kust van den Grooten Oceaan tusschen 33 en 34° Z. Br. gelegen, grenst in het N. aan Valparaiso en Aconcagua, in het Z. aan O'Higgins en Colchagua en in het O. aan Argentinië, waarvan het door den kam der Andes gescheiden wordt. Het beslaat een oppervlakte van 14 672 v. km. en telt (1903) 483 060 inwoners. Het belangrijkste gedeelte van de provincie is de vlakte, waarin de hoofdstad ligt. Alle rivieren, waarvan geen enkele bevaarbaar is, monden in den Maipo uit. Landbouw (met kunstmatige bevloeiing) en veeteelt vormen de voornaamste middelen van bestaan. Koper, goud en andere

Sluiten