Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sao Paulo, een staat van Brazilië, wordt in het

N. door den Rio Grande van Minas Geraës, in liet W. door den Parana van Mato-Grosso, in het Z. door den Parana-Panema van Parana gescheiden heeft een oppervlakte van 290 876 v. km. en telt 1637 354 inwoners. Het W. is nog bijna onbewoond. Vóór de kust liggen het eiland Sao Sebastiao en groepen kleinere, eveneens vruchtbare eilanden.Iiet N. gedeelte van de kust, Beiramar, is rijker geleed, omdat de Serra do Mar de zee meer nadert dan in het Z. de Serra do Parana-Piacaba. Naar het W. zetten de tot 1 000 m. hooge randgebergten zich

voort in een door den rarana—ranerna, uen nc» en den Mogy doorstroomde hoogvlakte, welke langzamerhand naar den Parana afhelt. Terwijl de berghellingen met oerwouden bedekt zijn, vindt men op het W. hoogland campo's (grasvlakten), welke veeteelt (runderen paarden en muildieren) mogelijk maken. In het Z. bevinden zich ook araucariënbosschen Het klimaat van de kuststreek is zeer beet, vochtig en voor een deel ongezond. Hier treedt zelfs de gele koorts op. Daarentegen is de lucht op de hoogvlakten droger en bezit een lagere temperatuur;

in Juli valt er zeus sneeuw, v an ue men wij ijzer en marmer, terwijl de steenkolenmijnen nog weinig worden ontgonnen. Onder de cultuurgewassen neemt koffie de eerst plaats in; dan volgen

suikerriet, katoen en tabak. Eveneens worden maïs, rijst boonen, gerst en groenten gekweekt. De nijverheid houdt zich bezig met katoenweverij, ijzergieterij, fabricage van tabak, sigaren en hoeden, bierbrouwerij en brandewijnstokerijen. De beste havens zijn Santos, Porto dé Iguape en Cananea. Van de rivieren is alleen dekustrivier Iguape bevaarbaar. Daarentegen is het spoorwegnet (1900: 3373 km.) goed ontwikkeld. .

Sao Paulo, de m 1552 door ae jezuïeten gestichte hoofdstad van den gelijknamigen staat in Brazilië, ligt op 23°33' Z. Br. en 46°39' W. L. v. Gr., 6 km ten Z. van den Rio Tiete, 753 m. boven den zeespiegel. Het bezit 17 openbare plemen, een regeeringsgebouw, een bisschoppelijk paleis, een rechtsgeleerde school, een theologische faculteit, een museum, een seminarium voor meisjes, een schouwburg, een krankzinnigengesticht, een hospitaal en een tuchthuis. Het is de zetel van een bisschop en

_ . ti i 1 i /-4 AAA\ Cïf}(\ fulll -li-*

van een Hof van Appel en telt (lauzj ™ uw inwoners. De stad is het industrieele middelpunt van den staat; de nijverheid houdt zich bezig met katoendrukkerij en de fabricage van tabak, sigaren en hoeden. In de nabijheid liggen de bijna uitsluitend door Italianen bewoonde koloniën Santa Anna, Gloria, Sao Caetano en Sao Bernardino.

Sao Thiago. Zie Kaapverdische eilanden.

Sao Thomé (Saint Thomas), een van de Portugeesche Guinea-eilanden, ligt op een afstand van 250 km. van I<"aap Lopez op de W. kust van Afrika, ten N. van den equator en beslaat 929 v. km. Het met dichte bosschen bedekte eiland levert alle tropische produkten en bezit belangrijke veeteelt.

, V ., -II i J_ 1 i. 1 ATt rln "Pnrfnnrppy.P.ri

Het eiland Denoort seueiu itu aan u.v, a Het geheele eiland wordt ingenomen door een vulkanische berggroep (hoogste top is de Pico de Sao Thomé: 2142 m.) terwijl het klimaat gezonder is dan op de andere eilanden van de Golf van Guinea, op de hoogten zelfs geschikt voor Europeanen (temperatuur, gemiddeld jaarlijks: 25,6° C.). Sedert 1876 is vooral de koffie- en cacaocultuur in bloei toege¬

nomen. De bevolking, bestaande uit Angola, Kabin da en Kroenegers en uit bevrijde Braziliaansche

, , /-. r\r\r\\ nn nnn ' .1— 1, A

slaven, oedraagt jiyuuj oi zieien. ycuuuiuswu Cidade, aan de Baai Sta. Anna de Chaves gelegen, bezit een kleine, maar veilige haven en telt 3 000 inwoners.

Sao Vicente, Cabo de (Kaap St. Vincent, in de Oudheid Promontorium Sacrum), de Z.W. punt van het Pyreneesch Schiereiland en van liet Europeesch vastland (in het Portugeesche distrikt Faro), ligt op 37°2'54" N. Br. en 8°59'42" W. L. v. Gr. en vormt een 80 m. hooge, in den Atlantischen Oceaan voor-'

uitspringende rots. Zij draagt een m de 14ae eeuw gesticht Franciscaner klooster en een vuurtoren. 4

P r, ^ 11 1- i. __ nnn

km. ten l.u. van ae Kaap iigt op «en uwiuwwig aan den Atlantischen Oceaan de kleine havenplaats Sagres met (1900) 574 inwoners.Deze plaats werd in 1416 door Hendrik den Zeevaarder gesticht, die hier een school voor zeelieden met een sterrenwacht oprichtte.

Den 16aen Januari 1780 behaalde er de Engelsche vloot onder Rodney een overwinning op de Spaansche onder Langara, eveneens den 14den Februari 1797 ™if nn \'/ Vrnrent nn Cnrdnva. Den 5aen

UVIUI/O 51^1 ~r

T„i; 1QQQ TravolrvDfr hi'pr rlp in flifinst Vfl.Tl flOUa Mdïlü

<J UJJ 1UUU YW OiO>ö xu-v,* -

staande admiraal Napier de vloot van dom Miguel.

Sapanhout. z,ie tjaeisaipmu.

a.nhl* HInrit* OnUlieh. een Duitsch iournalist.

geboren den 8stel1 Februari 1795 te Lovas-Berény

P .. , 1 ii, T 4.:

in Hongarije, Denooroe 101 een israeiieuöüu gcaiamu, legde zich toe op den handel en woonde tot 1825 te Weenen en daarna te Berlijn, waar hij van 1826 tot 1829 de Berliner Schnellpost für Literatur, Theater und Geselligkcit" en van 1827 tot 1829 den „Berliner Courier" uitgaf, terwijl hij zich vervolgens te München vestigde. Hier stichtte hij onderscheiden

tijdschriften. JNaaat iiij m iöoz aen rrutesuuiwcusu godsdienst had omhelsd, ontving hij den titel van

„Hoftheatenntenaanturrat , uegai zicu m iouj »<=der naar Weenen, waar hij met Biiuerle de „Theaterzeitung" redigeerde en sedert 1837 het blad: „Der Humorist" uitgaf, en overleed aldaar den 5del1 September 1858. Van zijn geschriften, waarvan in 1890 een gezamenlijke uitgave in 26 deelen verscheen, vermelden wij „Fliegendes Album für Ernst, Scherz, Humor und lebensfrohe Laune (2 dln., 5d<J druk,

1875"» en „Konversationslexikon tur ueist, witz

/ , , , 1 1 • . _ -( OftO\

und Humor (2 dln., laatste DewerKing io»o;.

Sapi is de naam van de runderen in den OostIndischen archipel, die afstammen van het Indische

rund of zeboe (bos maicus) en mm ui mra

V.O+ Vurnnpnsnlm rund (bos taurus1 en met

21111 U1CU UCD \ /

den banteng (zie aldaar.) De bult, die het Indische

rund op den scüolt draagt, is dij aesapimctuuiu^ji». meer aanwezig. Het dier komt in den geheelen Archipel voor, op Java en op Madoeraishet't best ontwikkeld. Het Madoereesche rund is klem, gedrongen en stevig gebouwd en tegen zware vermoeienissen bestand; het is als trekdier zeer gewild. Over 't algemeen echter wordt het rund meer als last dan nk t.t-p"Wlier (rebruikt. de koeien dienen meestal alleen

voor de voortplanting. Terwijl de karbouw (zie aldaar) in korten tijd veel kracht kan ontwikkelen, is de sapi meer tot gelijkmatige inspanning in staat. Het vleesch wordt versch en als dendeng gegeten. Naast de sapi komt een zuiverder Bengaalsch ras voor, dat zich onderscheidt door de aanwezigheid van een bult, het gemis van horens

Sluiten