Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SPIEREN VAN DEN MENSCH.

Fig. 2.

Win- 1 ■ , . —

het ^^ouderb?ad?8^9er*M.2rhomboïdeus.^ÏO.^ sunra * ^pfer/\ stuTteJer'i^ ten. ^ele verwijderd.

^ ^^®b°"^S®larm8pier?' l^.^rrweDdige elboorapier rugspLTTö"8'Lange^rugspïe,"

achterste handwortelband. 27. Strekpezen der vingers 28 lqu^'tus- . 24- Strekker van duim en wbs?fncêr 3 AG®™ef nsc,haPPelpe strekker der vingers. 21. linge-

gemellus. 34. M. obJurator externus 35 ViprhlISf? V-w us.schenbeenspieren. 29. Groote — 30 kip,*™ ™S i ♦ Abd"ctor longus van den duim. 26. Gemeenschanneliik

» *-ï «twijderd.

«i. serrat,u5? nnt fno ma;„„ . "u»»«<-iuiji'ueensniei\ v? m .. waiiKsnier. . .Uk-hPPnenor e ^

^ imiui. io. ue insniftr m Twro^u^M; _ ~ 1 " _ • *"• ^«icuus. io. >> pntp hnoncn o.. Ar. n r. * ... ~ r . . w. l.,uci vau ue uiiueriin.

• -~v ... —* . "vvuuuiuisc itimsu er. . innrio I.;n^— A , ^*v... ,r. Uiuuie — l;». K pinp hnrcton ai- -u: rr i •,... . *

«vu.geru^ger. 24. M. flexor carpi ulnaris. 2S.«r"''~~v ; "e" ™a.e.rarm- 21. Lange buitenwoartsdraaier van

hon, i.,n«*nll J r,-. .

bïïiceMr-vneX0Hr ca?' radialis- 23- Oppervlakkige*n£rtX^»Tlfï- 2°' K°nd,e "innenwaartediïïdir"^ denonderarm™^ f' borst8Pie''- 16- Tusschenribspieï.'

vnng5 * duim' 2a Pezen van den vinferbuifar <M Ki»?^' .? ,r carpl u,naiïs. 25. Diepe vingerbuieer 2fi Vnnr^» 21. Lange buitenwaartsdraaier van den onderarm, van de dn-fasm«. 3F» • 9 oulg^r. dU. Kleine handüalmsnipr si ë"ruu>ger. zo. Voorste handwortelhnnd 97 00

onderbeenstrekker. 41. Slanke spier 42 PeesvaTdentVa" het di-ibeen' 37' Lang - 38. Uitwendig1.nnwendj?e buikspier. 33. Heupbeen-lendespier. 34. Spanspier ekSp'er der teenen' Korte kuitbeenspier. 47. TweehorfdU^„^°"S.?en,0me' de knieschijf. 43. Pees v'anden b,°.°? Lan de" Remeenschnppelijken

° "°- voetwortelband. 49. Strekpezen der teenen. scneenueenspier. 4ö. Lange

Sluiten