Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenscht te kennen, wordt overgebracht op de schijfin, waarop de centrifugaalslinger P gekoppeld is; neemt het aantal omwentelingen toe, dan gaan de gewichten 1 omhoog en omgekeerd. Deze beweging wordt nu overgebracht op een wijzer z, die over een wijzerblad loopt. Deze soort kan gebruikt worden in gevallen van 100—

200 omwentelingen per

minuut. De veertachometers (fig. 2) daarentegen kunnen in alle gevallen aangewend worden. De slingergewichten P, die door een spiraalveer f onderling verbonden zijn, bewegen zich bij toenemende omwentelingssnelheid in de richting der pijltjes en

geld wordt door de omwentelingen, waaraan de toestel deelneemt, in verband met de aanwezigheid van een zwaardere vloeistof in b, die zich met die in a niet vermengt en waarmede zij door de ka.nalen i in het vat t in verbinding staat. Behalve bij vaststaande machines, worden deze tachometers ook

Fig. 2.

Tach ometer van Hom.

spannen daarbij de veer; deze beweging wordt weder overgebracht op een wijzer z. Bij de vloeistoftachometers (fig. 3) wordt het aantal omwentelingen niet aangegeven door een wijzer, maar door den stand van een gekleurde vloeistofkolom in a, welke gere¬

• Vloeistoftachometer.

U.UU1 uc awuuuivii

de vloeistof rondgewenteld, welke beweging door

een schroei zonaer erna op een reiweiK. «uiuiu™gebracht.

Tachtigjarige Oorlog. Zie Nederland, Geschiedenis.

Sluiten