Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. De arrondissements-rechtbanken der tweede klasse zijn 10 in getal en gevestigd te Breda (5 kantons), Roermond (4), Zutphen (4), Tiel (5), Almelo (3), Dordrecht (5), Zierikzee (2), Alkmaar (5), Heerenveen (4), Winschoten (2). Aan eene arrondissements-rechtbank der tweede klasse zijn verbonden: één president, hoogstens 5 rechters, één officier van justitie, één substituut-officier, één griffier, één substituut-griffier. Het aantal rechters -plaatsvervangers is, evenals boven, hoogstens 5.

3e. Er zijn 5 gerechtshoven nl. te 's Hertogenbosch (voor de rechtbanken in Noord-Brabant en Limburg), — Arnhem (voor die in Gelderland en Overijsel), — Leeuwarden (voor die in Friesland, Groningen en Drenthe), — 's Gravenhage (voor die in Zuid-Holland en Zeeland), — Amsterdam (voor die in Noord-Holland en Utrecht). Aan een gerechtshof zijn verbonden: één president, één vice-president, hoogstens 10 raadsheeren, éen procureur-generaal, hoogstens 2 advocatengeneraal, één griffier, hoogstens 2 substituut-griffiers.

4e. De Hooge Raad der Nederlanden te 's Gravenhage telt éénen president, éénen vice-president, 13 raadsheeren '), éénen procureur-generaal, 3 advocaten-generaal, éénen griffier, 2 substituut-griffiers.

De benoeming van de leden der griffie is aldus geregeld: alle griffiers en substituut-griffiers van rechterlijke lichamen worden door den koning tot wederopzeggens toe aangesteld. Alleen voor de vervulling van eene vacature van griffier eener arrondissements-rechtbank mag de rechtbank den koning eene alphabetische aanbevelings\\)si van drie candidaten aanbieden, waarop de koning naar welgevallen al of niet acht slaat (wet op de Rechterlijke Organisatie art. 37, 51,52, 62, 84).

De leden van het openbaar ministerie of van het parket worden allen — de procureur-generaal bij den Hoogen Raad alleen uitgezonderd — door den koning tot wederopzeggens toe benoemd (t. a. p. art. 37, 51, 62, 84). De procureurgeneraal bij den Hoogen Raad, die als aanklager van den

') Het maximum = 14.

Sluiten