Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De overigen worden aangewezen door loting". ') „Ingelijfden bij de zeemilitie" — aldus t. a. p. art. 140 — „kunnen in gewone tijden alleen dan voor den dienst buiten Europa worden bestemd, indien 's lands belang vordert, dat het schip, waarop zij voor eerste oefening dienen, onverwijld naar de

koloniën of elders buiten Europa worde gezonden.

In geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden kan de zeemilitie in het algemeen voor diensten buiten

Europa worden bestemd " De eerste oefening der

zeemilitie duurt 8'/2 maand, hoogstens 12 maanden; — in het derde dienstjaar kan eene herhalingsoefening van niet langer dan 6 weken gelast worden; — met het einde van het 5de dienstjaar is de zeemilitie doorgaans vrij (t. a. p. art. 141, 142, 6).

De opleiding van jongens voor de marine vangt aan bij de kweekschool voor zeevaart te Leiden, — de opleiding van aspirant-machinisten heeft te Hellevoetsluis aan de Marine-Machinistenschool- plaats; — ook voor kanonniers en torpedisten zijn er afzonderlijke opleidingen.

„De koning heeft het oppergezag over zee- en landmacht. De militaire officieren worden door hem benoemd. Zij worden door hem bevorderd, ontslagen of op pensioen gesteld, volgens de regels door de wet te bepalen. De pensioenen worden door de wet geregeld" (art. 60 der Grondwet).

De Koninklijke Nederlandsche Marine onder het opperbevel van den koning, het bestuur of bewind van den minister van Marine, de leiding van den marine-staf te 's-Gravenhage vormt in:

A. Het Rijk in Europa 3 marine-directiën n.1. te Willemsoord (tevens „stelling van den Helder"), Amsterdam en Hellevoetsluis (tevens stelling van de Monden van de Maas en van het Haringvliet"). Aan het hoofd van deze directiën staat een vlagofficier als directeur, tevens, waar noodig, stellingscommandant.

B. Nederlandsch-Indië eene zeemacht, waarvan de chef van het Indische departement van Marine, een vlagofficier, de commandant is.

]) Het aantai 2wmiliciens is hoogstens 600 man (t. a. p. art. 5).

Sluiten