Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leest en verspreidt DE VOORHOEDE,

Weekblad voor Nederland.

De Voorhoede verschijnt eiken Zaterdag in minstens acht bladzijden. De Voorhoede bevat wekelijks een hoofdartikel en verschillende kleine artikelen, — een rubriek Binnenland, — Buitenland, — Kath. Soc. Actie, — Uit de Arbeidersbeweging, — Voor den Middenstand, — Landbouw, — Geloofsverdediging, — Voor de Vrouw, — Kerknieuws, — Familieberichten, — Boeiende Feuilletons.

De Voorhoede bevat twee of driemaal maands een rubriek Gezondheidszorg, — Drankbestrijding, — Kameroverzicht, — Brieven uit Rome, — Brieven uit verschillende Provinciën, Kunsten en Wetenschappen, — Voor de Kinderen. De Voorhoede geeft tweemaal per maand een politieke plaat. De Voorhoede verschijnt in een gewaarborgde oplage van minstens

25.000 exemplaren.

De Voorhoede zal weldra zijn HET Katholieke Weekblad, dat door geheel Nederland in bijna alle Katholieke gezinnen gelezen wordt.

De Voorhoede is daarom een prachtig blad -om in te adverteeren voor alle flinke zaken, alsook voor Heeren Notarissen en Deurwaarders, voor de aankondiging van veilingen. Prijs der advertentiën van 1—5 regels ƒ 1.50, iedere regel meer ƒ 0.20. Bij contract aanzienlijke korting.

De Voorhoede neemt ook op Kleine Advertentiën voor Dienstaanbiedingen en dergelijke, van niet meer dan 30 woorden, kostende 50 Cents bij vooruitbetaling. Voor Dames, die Dienstboden zoeken, biedt De Voorhoede een eenige gelegenheid om goed en goedkoop te adverteeren.

De Voorhoede kan door ieder gezin gelezen worden, daar de abonnementsprijs slechts ƒ 1.20 per jaar is of desverlangd 10 Cents in de maand.

Wie zich op De Voorhoede wil abonneeren, schrijve slechts een briefkaartje met duidelijk adres, aan de Uitgeefster: FUTURA, LEIDEN, wij zullen de namen dan wel aan den agent ter plaatse opgeven.

Schrijf dat briefkaartje nu dadelijk. Zeg niet: „ik zal me op De Voorhoede abonneeren, morgen zal ik een briefkaart naar Leiden zenden", — dan vergeet gij het misschien weer. Neem nu terstond even een briefkaartje en schrijf er uw adres op! Eén dubbeltje in de maand kan iedereen wel betalen!

FUTURA, Leiden.

Sluiten